Plan dnia

 

RAMOWY PLAN DNIA

700 – 800

    schodzenie się dzieci w sali gr. I „Pszczółki”

    praca indywidualna z dzieckiem

    zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, czynności porządkowe

800 – 830

    zabawy ruchowe, zabawy w kole ze śpiewem, ćwiczenia poranne

    zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania

    modlitwa poranna

830 – 900

    śniadanie - przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami

900 – 1145

    Zajęcia programowe z całą grupą - realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności w oparciu o podstawę programową, zabawy dowolne, dydaktyczne, tematyczne, badawcze w ogrodzie przedszkolnym lub w sali, spacery, wycieczki

1145 - 1200

    czynności porządkowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu, modlitwa przed posiłkiem

1200 – 1230

obiad - przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku,   ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami

1230 – 1430

    Grupa młodsza – leżakowanie – odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, przy słuchaniu bajek czytanych przez nauczyciela lub przy słuchowiskach bajek dla dzieci;

    Grupa starsza – krótki relaks przy muzyce relaksacyjnej, przy słuchaniu bajek czytanych przez nauczyciela lub przy słuchowiskach bajek dla dzieci, praca z całą grupą lub w zespołach, praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych, realizacja pomysłów dzieci, utrwalenie zdobytych wiadomości i umiejętności, zabawy tematyczne, w kącikach zainteresowań, w ogrodzie przedszkolnym

14301500

    zabiegi higieniczne - przygotowanie do podwieczorku, modlitwa przed posiłkiem

1500– 1530

    podwieczorek - przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku,   ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami

1530 – 1700

    aktywność własna dzieci, gry i zabawy dydaktyczne, praca indywidualna i grupowa, ćwiczenia słownikowe, gramatyczne, praca indywidualna, zabawy ruchowe w sali i na powietrzu, prace porządkowe, kontakty indywidualne z dziećmi i rodzicami (w miarę potrzeb i oczekiwań)