Język angielski - Pszczółki

english bees

PLAN PRACY ZAJĘĆ J. ANGIELSKIEGO - NA MIESIĄC MARZEC 2019

Tematyka:
- Animals: fox, deer, hedgehog, frog
- Zwierzęta: lis, jeleń, jeż, żaba
- Sweets: candy, chocolate, cake, ice-cream, lollipop, cookie
- Słodycze: cukierek, tort, lody, lizak, ciastko
- It’s a story time: The crow and the fox
- Czas na bajkę: O wronie i lisku.
- Vocabulary: fox, forest, crow, cheese, yellow, green, brown
- Słownictwo: lis ,las, wrona, ser, żółty, zielony, brązowy

Powtórzenie materiału:
- Parts of the body, cultery, colours, numbers 1-12, family
- Części ciała, sztućce, kolory, liczby 1-12, rodzina

Piosenka:
In a coottage in a wood, colours- song, rock scissors paper 3