Pszczółki - zamierzenia

LISTOPAD

 

TYDZIEŃ I – MOJA RODZINA

- wzmocnienie więzi uczuciowej z rodziną

- kształtowanie pojęcia para

- rozwijanie wyobraźni twórczej 

- rozwijanie świadomości własnego ciała

- rozwijanie przywiązania do tradycji i wartości rodzinnych

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat

 

TYDZIEŃ II – MÓJ DOM

- rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi

- rozwijanie poczucia rytmu

- rozwijanie intuicji geometrycznej

- poznanie wybranych urządzeń elektrycznych dostępnych w domu

- rozwijanie mowy czynnej

 

TYDZIEŃ III – MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

- kształtowanie u dzieci świadomości posiadania praw i obowiązków

- rozwijanie empatii

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania

- określanie położenia przedmiotów w przestrzeni  

- rozwijanie sprawności manualnych

- rozwijanie zmysłu smakowego

 

TYDZIEŃ IV – MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

- wdrażanie do dbania o własne zdrowie

- utrwalanie znajomości numeru alarmowego 112

- rozwijanie słuchu muzycznego

- rozwijanie umiejętności liczenia

- rozwijanie umiejętności szeregowania

- propagowanie zdrowego stylu życia  

- utrwalanie wiedzy dotyczącej dbania o zdrowie

............................................................................................................

Piosenka: Przyjaciel

Mam małego psa,

Mops na imię ma.

ma swój kocyk, ma miseczkę

i niegrzeczny jest troszeczkę.

 

Ref. Przyjaciela mam, przyjaciela mam,

Chodzę z nim na spacer i nie jestem sam.

 

Kiedy prószy śnieg,

kiedy pada deszcz,

w parku miło czas spędzamy,

po alejkach wciąż biegamy.

Ref. Przyjaciela mam…

 

Kiedy jest mi źle,

leży obok mnie,

a gdy kończy się zabawa,

to w głęboki sen zapada.

Ref. Przyjaciela mam …

.....................................................................................

Wiersz : Moja rodzina

 Moja rodzina to ja, mama, tata.

Mam też siostrę Alę i młodszego brata.

Siostra jest wysoka, czarne włosy ma,

a braciszek mały, skończył latka dwa.

Wspólne zabawy, wspólne spacery.

Zimą na narty, latem na rowery.

Czas wolny zawsze razem spędzamy,

bardzo się mocno wszyscy kochamy.