Pszczółki - zamierzenia - Styczeń

TYDZIEŃ I – Mijają dni, miesiące, lata 

- dostrzeganie różnic między wyglądem dziecka i osoby dorosłej
- rozwijanie pamięci muzycznej
- dostrzeganie rytmiczności występującej w przyrodzie
- rozwijanie empatii
- rozwijanie wyobraźni plastycznej i ekspresji twórczej
- utrwalanie wiedzy na temat swojego wieku

 

TYDZIEŃ II – Zima i zwierzęta
- poznawanie sposobów pomagania ptakom
- wyrabianie opiekuńczego stosunku do ptaków
- rozwijanie intuicji geometrycznej
- rozwijanie umiejętności przeliczania
- rozwijanie postaw proekologicznych
- zachęcanie do dokarmiania zwierząt

 

TYDZIEŃ III – Babcia i dziadek
- rozwijanie więzi z rodziną
- rozwijanie umiejętności wokalnych
- rozwijanie pamięci słuchowej
- kształtowanie umiejętności odczuwania radości z przygotowania prezentu dla innych
- kształtowanie postawy szacunku dla osób starszych

 

TYDZIEŃ IV – Teatr
- rozwijanie kreatywności dzieci poprzez podejmowanie działań : ruchowych, językowych, plastycznych, muzycznych
- wzbogacanie dziecięcego słownictwa o pojęcia związane z teatrem
- rozwijanie umiejętności działania w grupie
- rozwijanie aktywności twórczej
- rozwijanie zdolności aktorskich
- wzbogacanie słownictwa czynnego dotyczącego teatru


 Piosenka: Dokarmiamy ptaszki

1.W przedszkolnym ogrodzie
wielkie zamieszanie
do karmnika przyfrunęły
ptaszki na śniadanie.


Ref: hu, hu, ha, zima zła.
Kto nam dziś ziarenka da?
hu, hu, ha, zima zła.
Pusty brzuszek każdy ma.


2. Dzieci dnia każdego
ptaki dokarmiają,
ziarno niosą i słoninkę
w karmniku wieszają.

3. Ptaszki podziękują,
gdy wiosna nastanie,
trilu, trilu, wiju, wiju ,
swym pięknym śpiewem.

Wiersz: „Dziadkowie” B. Szelągowska

Babcia i dziadek
są tacy wspaniali
i zawsze chętnie
bawią się z nami.
Lubimy z Wami
spędzać czas.
Babciu i dziadku
Kochamy Was