Pszczółki - zamierzenia

Wrzesień 2017

TYDZIEŃ I – Witaj w przedszkolu
Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
Poznanie topografii przedszkola.

Zapoznanie się z kodeksem przedszkolaka

Utrwalanie imion dzieci w grupie

Zapoznanie ze stałym miejscem zabawek, klocków, gier, układanek
Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała

TYDZIEŃ II – Jestem przedszkolakiem

Rozpoznawanie i nazywanie wybranych kolorów
Określanie koloru przedstawionych klocków
Ćwiczenia narządów mowy ( nadymanie policzków, wyciąganie i chowanie języka,
naśladowanie ziewania, oblizywanie warg)
Kształtowanie poczucia rytmu poprzez rytmiczne poruszanie się przy muzyce
Rozwijanie sprawności manualnej poprzez rozcieranie kolorowych kropli

TYDZIEŃ III – Bezpieczne ulice
Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe.
Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.

TYDZIEŃ IV – Nadeszła jesień
Poznanie zmysłów jakimi odbieramy otaczający nas świat.
Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.
Kształtowanie umiejętności nazywania prac w sadzie.
Kształtowanie umiejętności nazywania prac w ogródkach warzywnych lub na polach jesienią.
Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: usta, owoce.


PIOSENKA:


 1. Maszeruje mała Ania
  razem z rodzicami,
  głośno śpiewa im piosenkę
  z wiatrem i ptakami.

Ref:     La, la, la śpiewaj te
             la, la, la jeśli chcesz.

 1. Opowiada o przedszkolu
  i o miłej pani
  o zabawkach i o swojej
  przyjaciółce Hani.

Ref:     la, la, la śpiewaj też
             la, la, la jeśli chcesz.


WIERSZ:


Hopsa-sa, hopsa-sa, oto ja
Nóżki dwie, rączki dwie
Hopsa-sa, hopsa-sa, każdy wie
Brzuszek, plecy, szyja, kark
Hopsa-sa, hopsa-sa,oto ja
Głowa dwoje uszu ma
Usta, oczy, czoło, nos
No i włosów cała moc
Hopsa-sa, hopsa-sa, oto ja.