Pszczółki - zamierzenia - Maj

TYDZIEŃ I – MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MÓJ REGION
- rozbudzenie zainteresowania najbliższa okolicą
- zapoznanie z polska muzyką klasyczną
- utrwalenie zwrotów grzecznościowych
- rozwijanie poczucia rytmu
- rozwijanie sprawności fizycznej

 

TYDZIEŃ II – MOJA OJCZYZNA
- zapoznanie z symbolami narodowymi
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
- zapoznanie z mapą
- rozwijanie wyobraźni plastycznej
- rozwijanie sprawności fizycznej
- rozwijanie współpracy w małej grupie

 

TYDZIEŃ III – ŁĄKA W MAJU
- rozwijanie umiejętności liczenia elementów
- rozwijanie umiejętności wokalnych
- rozwijanie pamięci słuchowej
- wzbogacanie wiedzy na temat zwierzętach żyjących na łące
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat

 

TYDZIEŃ IV – ŚWIĘTO RODZICÓW
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat
- rozwijanie sprawności manualnej
- rozwijanie słuchu muzycznego
- określanie cech wielkościowych
- rozwijanie wyobraźni plastycznej

 
 

Piosenka: „Przepraszam, dziękuję”  B. Forma 
Przepraszam i dziękuję,
magiczne słowa znam
i jeszcze słowo: proszę
przypominam wam
Ref: dobre wychowanie
to jest ważna sprawa,
grzeczny bądź i miły,
taka moja rada.
Pamiętać zawsze musisz,
gdy obiad smaczny jesz,
że mlaskać nie wypada,
dobrze o tym wiesz.
Ref: Dobre wychowanie
to jest ważna sprawa,
grzeczny bądź i miły,
taka moja rada.
Kiedy z kolegami
wesoło spędzam czas
to możesz do zabawy
też zaprosić nas.
Ref: Dobre wychowanie
to jest ważna sprawa,
grzeczny bądź i miły,
taka moja rada.
Wiersz:  „Kim jesteś” E. Stadmuller  
Czy wiesz, kim jesteś?
– To oczywiste!
– Co jest Ci bliskie?
– Znaki ojczyste:
Ojczyste barwy
-biało-czerwone,
Ojczyste godło
-orzeł w koronie.
Ojczyste w hymnie
Mazurka dźwięki,
No i stolica
– miasto syrenki.
I jeszcze Wisła?
Co sobie płynie,
Raz po wyżynie,
Raz po równinie,
I mija miasta
Prześliczne takie?
Już wiesz , kim jesteś?
Jestem Polakiem.