Pszczółki - zamierzenia - Marzec

TYDZIEŃ I – Zwierzęta z dżungli i sawanny
- wzbogacanie wiedzy na temat życia krokodyli
- rozwijanie sprawności drobnych ruchów rąk
- rozwijanie kompetencji matematycznych
- rozwijanie zainteresowania przyrodą
- rozwijanie zdolności plastycznych

 

TYDZIEŃ II – Zwierzęta naszych pól i lasów
- wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt i ich środowiska
- rozwijanie koncentracji uwagi
- rozwijanie słuchu
- kształtowanie pojęć określających położenie przedmiotów w przestrzeni
- poszerzanie wiedzy na temat ptaków
- rozwijanie zdolności plastycznych

 

TYDZIEŃ III – Marcowa pogoda
- wzbogacanie wiedzy na temat przyrody i zjawisk atmosferycznych
- rozwijanie koncentracji uwagi
- rozwijanie spostrzegawczości
- wzbogacanie słownictwa
- poszerzanie doświadczeń plastycznych
- rozwijanie spostrzegawczości
- poznawanie zmian zachodzących w pogodzie w marcu

 

TYDZIEŃ IV – Wiosenne przebudzenie
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat
- zainteresowanie dźwiękami muzyki relaksacyjnej
- rozwijanie poczucia rytmu
- utrwalanie nazw kolorów
- rozwijanie umiejętności liczenia i porównywania liczby elementów
- rozwijanie zdolności manualnych

 

Piosenka - „ Spotkanie z wiosną”
Ciepły wietrzyk powiał dzisiaj,
słychać świergot ptaków,
a w ogrodzie spotkać można
miłych przedszkolaków
ref: Wiosna, wiosna
przyszła do nas,
bierzmy się za ręce.
Pośród młodej, bujnej trawy
kwiatów coraz więcej.

 

Wiersz - „ Kotki i kotki”
Mleka nie piją
i nie biegają.
I – jak to kotki –
futerka mają.
Lecz – dziwna sprawa
- na drzewie rosną:
Szare, puchate…
I tylko wiosną!
Patrzcie – na stole
wazon z baziami!
A gdzie są kotki?
Zgadnijcie sami!