Motylki - zamierzenia

    Wrzesień 2017    

TYDZIEŃ I – Witaj przedszkole

- stwarzanie okazji do nawiązywania kontaktu z rówieśnikami oraz przyjaznej atmosfery, zapoznanie ze stałym miejscem zabawek, klocków, gier, układanek

- poznanie zasad bezpiecznej i zgodnej zabawy, rozumienie konieczności przestrzegania umów - budzenie poczucia bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu - nabywanie orientacji w pomieszczeniach oraz ogrodzie przedszkolnym

- zapoznanie się z nowymi znaczkami

- zapoznanie się z kodeksem przedszkolaka

- utrwalanie imion dzieci w grupie

- nabywanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami.

- rozwijanie szybkiej reakcji na sygnał słuchowy

- usprawnianie ruchomych narządów mowy – język, policzki, wargi.

- rozumienie potrzeby dbania o porządek w najbliższym otoczeniu

- posługiwanie się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni

- wdrażanie do dokładnego i estetycznego wykonywania zadań oraz przyjaznego zachowania wobec nowych kolegów.

TYDZIEŃ II – Wspomnienie lata

- poznanie różnorodnych form spędzania wolnego czasu
- uwrażliwianie na piękno wybranych regionów polski oraz własnej miejscowości
- określanie walorów własnej miejscowości
- wzbogacenie kącika przyrody o pamiątki z wakacji
- dzielenie się przeżyciami z wakacji
- kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi na temat treści ilustracji
- poszerzanie krajobrazu i domalowywanie kredkami pastelowymi tła do widokówki
- kształtowanie orientacji wzrokowo-ruchowej
- ilustrowanie ruchem treści opowiadania
- nabywanie umiejętności przedstawiania się
- utrwalenie znajomości adresu zamieszkania
- doskonalenie sprawności manualnej i wyobraźni przestrzennej
- dbałość o estetykę wykonania pracy i ład na stanowisku.

TYDZIEŃ III – Przedszkolak na drodze

- zaznajomienie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach 
- przestrzeganie zasad ruchu drogowego, rozpoznawanie podstawowych znaków drogowych
- utrwalenie zasad ruchu drogowego
- wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole
- aktywizowanie mowy i myślenia, rozwijanie słownika czynnego
- odzwierciedlenie w zabawie poznanych zasad ruchu drogowego
- rozpoznawanie odgłosów pojazdów i ruchu publicznego
- rozwijanie małej motoryki
- utrwalenie figur geometrycznych
- ustalenie stronniczości ciała
- rozwijanie precyzji i delikatności ruchu
- utrwalenie znajomości swojego adresu oraz imion rodziców

TYDZIEŃ IV – Lubimy warzywa i owoce

- rozpoznawanie i nazywanie najczęściej spotykanych owoców i warzyw
- wdrażanie do spożywania darów z sadu i ogrodu jako źródła witamin
- utrwalenie nawyków kulturalnego zachowania się podczas jedzenia, starannego mycia rąk przed posiłkami i w trakcie zabawy
- przyporządkowanie owoców i warzyw do miejsca ich wzrostu – ogrodu i sadu
- opisywanie owocu/warzywa z uwzględnieniem koloru, kształtu, smaku, pochodzenia
- odwołanie się do obserwacji i spostrzeżeń dzieci dotyczących robienia przetworów w ich domach
- degustacja kiszonek i marmolad – określenia konsystencji i smak
- swobodny taniec do muzyki, szukanie pary według podobieństwa 
- przeliczanie w zakresie liczbowym dziecka
- rozwijanie małej motoryki podczas lepienia kształtu owocu z plasteliny
- poznanie obrazu graficznego głoski „o”,
- rozpoznawanie i nazywanie litery „o”, „O”, odwzorowywanie kształtu litery „o”, „O”
- doskonalenie słuchu fonematycznego,
- stosowanie liczebników 1 i 2
- zagadki wielozmysłowe, rozpoznawanie i nazywanie smaków
- utrwalenie odliczania określonej liczby,
- oczekiwanie na swoją kolej w zabawie
- rozwijanie koordynacji ręka–oko podczas łączenia wykropkowanych obrazków

PIOSENKA:

  Przedszkole - drugi dom

     1.  Gdy dzień wstaje i wita świat,
          ranną porą wstaję i ja.
         Mama pomaga ubierać się
         do przedszkola prowadzi mnie.

         Ref. Ja chodzę tam co dzień,
        obiadek dobry jem,
        a po spacerze w sali
        wesoło bawię się,
       kolegów dobrych mam,
       nie jestem nigdy sam,
       przedszkole domem drugim jest.

     2. Czasem rano trudno mi wstać.
        Chciałoby się leżeć i spać,
        lecz na mnie auto czeka i miś.
       W co będziemy bawić się dziś?

     3.  Zamiast mamy Panią tu mam,
         bardzo dużo wierszyków znam.
        Śpiewam i tańczę, wesoło mi
        i tak płyną przedszkolne dni.

WIERSZE:

PRZYRZECZENIE  -   Marta Jelonek

My starszaki przyrzekamy

Być na medal przedszkolakami:

- Bawić się zgodnie z kolegami

- Dzielić wszystkimi zabawkami

- Grzecznie się witać i żegnać ładnie

- Pomóc się podnieść, gdy ktoś upadnie

- Prosić, gdy czegoś chce się, potem dziękować.

- Przepraszam, dziękuję, proszę – znać magiczne słowa

- Dbać o porządek w naszych kącikach

- Nic nie zostawiać na talerzykach

- Nigdy się nie bić, nie hałasować

- Starszych i młodszych zawsze szanować

- Śmieci do kosza tylko wyrzucać

- i naszej pani i siostry nigdy nie zasmucać.

JESIENIĄ Maria Konopnicka

Jesienią, jesienią
Sady się rumienią:
Czerwone jabłuszka
Pomiędzy zielenią.

Czerwone jabłuszka,
Złociste gruszeczki
Świecą się, jak gwiazdy,
Pomiędzy listeczki.

 Pójdę ja się, pójdę
Pokłonić jabłoni,
Może mi jabłuszko
W czapeczkę uroni!

 Pójdę ja do gruszy,
Nastawię fartuszka,
Może w niego spadnie
Jaka śliczna gruszka!

Jesienią, jesienią
Sady się rumienią;
Czerwone jabłuszka
Pomiędzy zielenią.