Motylki - zamierzenia - Maj

Maj – tydzień I
Tematyka – Moja miejscowość, mój region
 Wyłożenie do kącika książek albumów, przewodników i map najbliższej okolicy/najbliższego regionu.
 rozbudzanie zainteresowań książką
 Zachęcanie do gromadzenia pocztówek, zdjęć i obrazków z kalendarzy, przedstawiających widok własnej miejscowości oraz wytworów sztuki regionalnej.
 Zabawa dydaktyczna Do kogo ta przesyłka?
 Utrwalanie swojego nazwiska i adresu zamieszkania.
 Przestrzeganie przed podawaniem adresu obcym osobom.
 Wykonanie wystawki pocztówek.
 Słuchanie piosenki To tu.
 Opisywanie obrazków – miejsc zamieszkania dzieci.
 Wykonanie pracy Album naszej miejscowości.
 Swobodne rozmowy na temat: Tu, gdzie mieszkam, z wykorzystaniem prasy lokalnej.
 Rozwijanie zainteresowań pismem.
 Rozbudzanie zainteresowań regio¬nem zamieszkania.
 Poznawanie wytworów sztuki
 Nauka wiersza „Prośba do mamy”
 Tworzenie nazw ulic od nazw obrazków.
 Zabawa Znam to miejsce i tę ulicę.

Maj -Tydzień II
Tematyka – Moja ojczyzna
 Rozpoznawanie charakterystycznych miejsc przedstawionych na pocztówkach.
 Przygotowanie do wysłania pocztówki z pozdrowieniami.
 Utrwalanie własnego adresu.
 Tutaj mieszkam – ćwiczenie słuchu fonematycznego. Słuchanie piosenki Jestem Polakiem.
 Polska i jej symbole narodowe – słuchanie opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby Dzień Flagi. (książka)
 Dzień Flagi w mojej miejscowości – rysowanie na papierze ściernym.
 Wykonanie puzzli Mapa Polski. Kolorowanie flagi Polski.
 Podróż do Warszawy – zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi. (karta pracy)
 Poznajemy nasz kraj – słuchanie dowolnej legendy
 Wykonanie flagi Polski. (wyprawka)
 Nauka pierwszej zwrotki piosenki Jestem Polakiem na zasadzie echa muzycznego.
 Zabawa słuchowo-¬ruchowa Podróż dookoła Polski – ćwiczenia słuchu fonematycznego.
 Z wizytą u naszych sąsiadów – zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi. (karta pracy)

 Słuchanie polskich piosenek ludowych. Własne improwizacje taneczne.
 Pozna¬wanie polskich strojów ludowych.
 Poznajemy Unię Europejską – rozmowa przy mapie. (karta pracy)
 Zabawa relaksująca „ W środku leży kamień

Maj - Tydzień III
Tematyka – Łąka w maju
 Osłuchanie z piosenką Karuzela na łące.
 Na łące w maju – wycieczka na łąkę, połączona z zabawami badawczymi.
 Wypowiadanie się na temat obrazka przedstawiającego łąkę
 Porównywanie łąki przedstawionej na obrazku z łąką, na której dzieci były podczas wycieczki.
 Liczenie i zaznaczanie poszczególnych elementów na karcie
 Utrwalanie barw ciepłych i barw zimnych.
 Malowanie łąki wiosną za pomocą techniki malowanie tiulem.
 Zabawy na łące – ćwiczenie orientacji na kartce papieru.
 Poznawanie pojęcia tangram.
 Układanie tangramu. (wyprawka)
 Zabawy przy piosence Karuzela na łące.
 Zabawa rozwijająca koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową – Mieszkańcy łąki.
 Wiosenne kwiaty – wykonywanie kwiatów z papieru.
 Oglądanie obrazków, odszukiwanie różnic między nimi.
 Kontynuowanie rozpoczętego rytmu – naklejanie w pustych polach odpowiednich naklejek. (karta pracy)
 Małe owady i duże owady – słuchanie opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby Barwy ochronne. (książka)
 Zajęcia umuzykalniające. Łączenie muzyki z plastyką.
 Ślimak, ślimak, pokaż rogi – poznawanie wyglądu i zwyczajów ślimaka.
 Wykonanie zielnika z roślin zebranych na łące.
 Utrwalanie nazw wybranych roślin zielnych.

Maj - Tydzień IV
Tematyka – Święto rodziców
 Zorganizowanie wystawy Kartki z rodzinnego albumu. Wspólne oglądanie rodzinnych fotografii przyniesionych przez dzieci.
 Wypowiadanie się na temat swojej rodziny oraz okoliczności wyko¬nania zdjęć. Używanie nazw określających stopień pokrewieństwa.
 Ćwiczenia oddechowe Wyścig serduszek. Wydłużanie fazy wydechowej.
 Wykonanie girland z serduszek jako elementu dekora¬cyjnego na uroczystość z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca.
 Rozmowa na temat: Jaka jest moja rodzina? W jaki sposób spędzam czas z najbliższymi?
 Osłuchanie z piosenką M jak mama, t jak tata.
 Jacy są moi rodzice? – wprowadzenie wiersza A. Widzowskiej Dla Mamy i Taty do nauki na pamięć. (karta pracy)
 Portrety moich rodziców – zajęcia plastyczne – rysowanie pastelami olejnymi.
 Oglądanie albumu przyrodniczego z kwiatami.
 Poznawanie nazw wybranych kwiatów.
 Kalkowanie, kolorowanie i wycinanie kwiatów. Rozwijanie sprawności manualnej.
 Zabawa rozwijająca spostrzegawczość i koordynację wzroko¬wo-ruchową oraz umiejętności liczenia – Znajdź taki sam kwiatek.

Wiersz - D. Gellner
"Święto Taty!"

Dziś jak tylko z łóżka wstałam,
zaraz tatę uściskałam!
Uściskałam z całej siły i wrzasnęłam:
- Tato miły!

Nos do góry!
Uszy też!
Dziś jest święto Taty wiesz?
każdy Tata je obchodzi,
Ty też obchodź,
co Ci szkodzi?
A jeżeli nie dasz rady,
zjeść tej całej czekolady,
tortu, lodów i piernika,
znajdziesz we mnie pomocnika!

Piosenka „Jesteś mamo skarbem mym”

Kiedy mija noc i dzień nastaje,
Zawsze mówisz mi – witaj kochanie.
Po czym tulisz mnie, czule całujesz,
Więc zaśpiewam Ci, to co ja czuję.
Proszę otwórz serce swe,
Niech w nie wpadną słowa te,
Które Tobie teraz ja,
Podarować właśnie chcę.
Jesteś mamo skarbem mym,
Kocham Ciebie z całych sił.
Jesteś wszystkim tym co mam,
Wszystko Tobie jednej dam. (2x)
Kiedy mija dzień i noc nastaje,
Mówisz – miłych snów, moje kochanie.
Po czym tulisz mnie, czule całujesz,
Więc zaśpiewam Ci, to co ja czuję.
Proszę otwórz serce swe,
Niech w nie wpadną słowa te,
Które Tobie teraz ja,
Podarować właśnie chcę.
Jesteś mamo skarbem mym,
Kocham Ciebie z całych sił.
Jesteś wszystkim tym co mam,
Wszystko Tobie jednej dam. (2x)