Motylki - zamierzenia

ZAMIERZENIA - MAJ 2018

Tydzień I i II– Polska moją Ojczyzną

 • Poznanie symboli narodowych, nabywanie wiedzy o wybranych miastach Polski
 • utrwalenie wiadomości o symbolach Polski, utrwalenie hymnu Polski
 • Kształcenie umiejętności budowania wypowiedzi w oparciu o treść legend i opowiadań
 • Kształtowanie postaw patriotycznych, budzenie zainteresowania Ojczyzną
 • zapoznanie z legendą o powstaniu Warszawy poznanie herbu Warszawy
 • poznanie zabytków i charakterystycznych budowli Warszawy
 • projektowanie herbu swojej rodziny
 • doskonalenie słuchu fonemowego kształcenie umiejętności budowania wypowiedzi
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej
 • doskonalenie sprawności manualnych
 • reakcja na sygnały umowne
 • doskonalenie spostrzegawczości i słuchu fonematycznego
 • wzmacnianie poszczególnych grup mięśniowych
 • poruszanie się krokiem dostawnym, opanowanie podstawowych figur tańca,
 • doskonalenie poruszania się cwałem bocznym
 • indywidualne rozbudzanie zainteresowania alfabetem liter drukowanych – „j”, „J”
 • doskonalenie słuchu fonematycznego,
 • rozpoznawanie i nazywanie litery „j”, „J”,
 • różnicowanie liter podobnych w kształcie i brzmieniu,
 • ćwiczenie sprawności grafomotorycznej
 • doskonalenie spostrzegawczości

Tydzień III – Podróż dookoła Europy

 • Rozbudzanie zainteresowania kulturą wybranych państw Unii Europejskiej
 • Kształtowanie poczucia przynależności narodowej, a zarazem wspólnoty z mieszkańcami UE
 • zapoznanie z mapą Europy
 • poznanie hymnu Unii Europejskiej, poznanie flagi UE
 • reakcja na sygnały umowne, doskonalenie spostrzegawczości
 • poznanie ulubionych zabaw dzieci z wybranych krajów europejskich (Niemcy, Francja, Włochy)
 • poznanie pozdrowień w wybranych językach europejskich
 • ćwiczenia sprawności manualnej, stosowanie się do reguł
 • kształtowanie wrażliwości muzycznej,
 • budzenie zainteresowań muzyką wybitnych kompozytorów europejskich
 • poznanie wybranych utworów z kanonu muzyki klasycznej
 • reakcja ruchem na zmiany w metrum i wysokości dźwięków
 • rozpoznawanie głosu męskiego i żeńskiego
 • poszerzanie wiedzy i rozszerzanie zainteresowań czytelniczych
 • ćwiczenia słownikowe i gramatyczne, doskonalenie słuchu fonemowego
 • kształcenie orientacji w schemacie ciała
 • uważne słuchanie utworu literackiego
 • stosowanie liczebników porządkowych, szeregowanie według wielkości
 • budowanie wypowiedzi na temat ilustracji,
 • doskonalenie zręczności, umiejętności konstrukcyjnych oraz równowagi
 • wprowadzenie miłej atmosfery podczas wspólnych zabaw
 • Kształcenie umiejętności współdziałania z rówieśnikami
 • wyzwalanie ekspresji plastycznej utworem muzycznym
 • składanie łódki z papieru według instrukcji

Tydzień IV – Mamusia i Tatuś ma święto

 • Rozwijanie uczucia miłości i przynależności do swojej rodziny
 • Poznanie różnych sposobów okazywania uczucia miłości i szacunku
 • Kształtowanie postawy empatycznej wobec potrzeb rodziców
 • wypowiedzi dzieci, odwoływanie się do wiedzy na temat swojej rodziny,
  wspomnień i przeżyć dzieci
 • gromadzenie przymiotników określających wygląd rodziców
 • wzbudzanie szacunku do wyczerpującej pracy fizycznej wykonywanej
  przez mamę i tatę
 • rozmowa na temat sposobu spędzania wolnego czasu przez rodziców,
 • kształtowanie rozumienia pojęcia „miłość”, rozwijanie słownika czynnego
 • tłumaczenie pojęcia „hobby”
 • uważne słuchanie opowiadania,
 • dzielenie na sylaby imienia rodziców
 • interpretacja ruchowa do słów rymowanki
 • rozwijanie małej motoryki podczas składania papieru – metoda orgiami
 • rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu
 • budowanie zdań z użyciem czasowników, rozwijanie mowy narracyjnej
 • stosowanie określeń: cięższy lżejszy
 • naśladowanie ruchem czynności fizycznych,
 • kształtowanie uwagi podczas słuchania wiersza, rysowanie ilustracji do jego treści, rozwijanie prawidłowego chwytu kredki
 • interpretacja ruchowa słuchanego tekstu
 • rozwijanie pomysłowości i estetyki wykonania
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej oraz umiejętności dłuższej wypowiedzi

Tydzień V – Co piszczy w trawie

 • Poszerzanie wiedzy o zwierzętach i roślinach środowiska łąkowego
 • wielozmysłowe poznanie środowiska przyrodniczego,
 • Nabywanie szacunku do świata roślin i zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem roślin i zwierząt chronionych,
 • uświadomienie zagrożeń dla zdrowia płynących ze spożywania roślin bez kontroli dorosłych
 • rozwiązywanie zagadek przyrodniczych,
 • poznanie i nazywanie etapów rozwoju motyla,
 • stosowne zachowanie się w otoczeniu
 • stosowanie się do zasad bezpieczeństwa Kształcenie słuchu fonematycznego oraz spostrzegania wzrokowego podczas czytania globalnego
 • reakcja na sygnał dźwiękowy
 • doskonalenie słuchu fonematycznego i spostrzegania wzrokowego
 • kulturalne zachowanie podczas spektaklu,
 • doskonalenie wyczucia rytmu, ćwiczenia oddechowe, posługiwanie się rekwizytem
 • poszerzenie repertuaru piosenek
 • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania
 • poznanie techniki gry na dzwonkach
 • doskonalenie akompaniamentu na wybranych instrumentach perkusyjnych
 • zachęcanie do aktywności podczas zabaw ruchowych przy muzyce
 • doskonalenie myślenia przyczynowo - skutkowego
 • doskonalenie umiejętności odczytywania całościowego swojego imienia
 • inspirowanie pięknem przyrody do pracy plastycznej
 • wykonanie pracy przestrzennej według wzoru

Piosenka ,,Ptaszku mój ptaszku”

Ref: Ptaszku mój ptaszku
zaprowadź Panią Wiosnę.
Do Polski, do Polski,
gdzie kwitnie piękny kwiat.

Tu czekają grzeczne dzieci
i radośnie płynie czas.
Ptaszku odwiedź z Panią Wiosną nas.

Już słoneczko mocno świeci
i rozkwita cały Świat.
Ptaszku odwiedź z Panią Wiosną nas.

Motyl mały i biedronka
zapraszają także Was.
Ptaszku odwiedź z Panią Wiosną nas.

Wiersz „Koncert szpaka”

Usiadł szpak na skraju budki,

wygwizduje ptasie nutki.

A świerszcz woła głosem cienkim:

- szpaczku, naucz nas piosenki!

Szpak nie słucha i w zapale,

wesolutko gwiżdże dalej.

Piosnka jedna, druga, trzecia…

Skończył koncert i odleciał.