Motylki - zamierzenia

Tydzień I - „Zimowe zabawy na śniegu i lodzie”  (29.01-02.02)

 • Nauczymy się zabawy paluszkowej „Zimne dłonie” z wykorzystaniem wiersza K. Tomiak – Zaremby;
 • Będziemy doskonalić analizę i syntezę słuchową podczas zabaw dydaktycznych
 • Ułożymy wspólnie „Zimowe puzzle” doskonaląc umiejętność dokonywania syntezy wzrokowej;
 • Poznamy sporty zimowe i związane z nimi ciekawostki;
 • Będziemy przeliczać elementy w zbiorze oraz porównywać liczebności zbiorów;
 • Udoskonalimy umiejętność dodawania i odejmowania na konkretach;
 • Będziemy uczestniczyć w ćwiczeniach i zabawach ruchowych;
 • Weźmiemy udział w zabawie ruchowo-naśladowczej „Zimowe zabawy”;
 • Będziemy doskonalić mowę niewerbalną biorąc udział w zabawie „Zimowe kalambury”;
 • Ułożymy z liter wyraz ‘hokej’  i ozdobimy plakaty informujące o meczu;
 • Będziemy wymieniać nazwy miesięcy;
 • Będziemy wypowiadać  się na określony temat;
 • Wykonamy pracę plastyczną nawiązującą do tematu tygodnia;
 • Będziemy uczyć się reagować na sygnał muzyczny w zabawie „Taniec na lodzie”;
 • Wysłuchamy wiersza K. Tomiak – Zaremby „Zimą bawimy się bezpiecznie” i przypomnimy sobie zasady bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie;
 • Będziemy doskonalić umiejętność pracy w grupach;
 • Ułożymy historyjkę obrazkową „Przygoda na łyżwach” i porozmawiamy o bezpieczeństwie ;
 • Ulepimy z plasteliny narciarzy rozwijając swoją kreatywność i zdolności manualne;
 • Wysłuchamy opowiadania H. Bechlerowej „O zwyczajnym bałwanie na śniegu”;
 • Będziemy ćwiczyć pamięć mechaniczną i wrażliwość słuchową w zabawie „ Kto mnie woła?”;
 • Weźmiemy udział w zabawach sensorycznych z wykorzystaniem lodu;
 • Poznamy liczbę 10 słuchając wiersza W. Chotomskiej „Dziesięć bałwanków”;
 • Korzystając z kleju i soli zaznaczymy trasę, którą jechała łyżwiarka;
 • Weźmiemy udział w Zimowych Igrzyskach Przedszkolaków w Akademii Sportu PROGRESS;

Tydzień II - „Na góralską nutę”  (05.02.- 09.02)

 • Poznamy i będziemy utrwalać wzór graficzny głoski w, literę w :małą i dużą, drukowaną i pisaną;
 • Rozwiniemy zainteresowania górami i poznamy legendy z nimi związane;
 • Będziemy doskonalić umiejętność dokonywania analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów
 • Będziemy przeliczać elementy w zbiorze oraz porównywać liczebności zbiorów
 • Udoskonalimy umiejętność dodawania i odejmowania na konkretach
 • Weźmiemy udział w Balu Karnawałowym;
 • Wybierzemy się na przedstawienie edukacyjne „Wędrówki Kropelki”;
 • Odwiedzimy Bibliotekę Publiczną Filia nr 9 w Krakowie, aby rozmawiać o wartościach i słuchać dalszych przygód Cecylki Knedelek;
 • Będziemy uczestniczyć w ćwiczeniach i zabawach ruchowych;
 • Udoskonalimy słuch w zabawie „Zginęły klucze”;
 • Wykonamy pracę plastyczną związaną z tematyką tygodnia;
 • Rozwiniemy słuch fonematyczny poprzez zabawy głoskami i zgłoskami;
 • Przedszkolnym pociągiem wyruszymy w góry, aby poznać tradycyjne rzemiosło;
 • Wysłuchamy wiersza H. Mortkowiczówny „Jędruś z Zakopanego”;
 • Dowiemy się co oznaczają terminy : hala, szałas, smrekowy las, serdak, portki;
 • Pobawimy się w zabawę ruchową „Owce na hali”;
 • Poznamy strój góralski i pooglądamy zdjęcia górali w strojach regionalnych;
 • Zatańczymy w rytm góralskiej muzyki;
 • Pobudzimy kubki smakowe poprzez próbowanie góralskich smakołyków;
 • Wysłuchamy wiersza M. Kawałka „Na hali”;
 • Będziemy doskonalić umiejętność opisywania cech przedmiotów odgadując zagadki dotykowe;
 • Pooglądamy film edukacyjny „Co nam dają owieczki?”;
 • Porozmawiamy na temat gwary góralskiej i podejmiemy próby śpiewania gwarą góralską;

Tydzień III - „Na biegunach Ziemi”  (12.02-16.02)

 • Poznamy i utrwalimy literę p : małą i wielką, drukowaną i pisaną;
 • Rozwiniemy sprawność fizyczną w ćwiczeniach i zabawach ruchowych ;
 • Będziemy doskonalić czytanie globalne wyrazów poprzez układanie ich z rozsypanki literowej;
 • Będziemy wypowiadać się na temat tempa i nastroju utworów muzycznych;
 • Usprawnimy dodawanie w zakresie 10;
 • Utrwalimy znajomość kształtów figur geometrycznych;
 • Podczas spacerów będziemy obserwować przyrodę w zimowej szacie;
 • Dostrzeżemy kontekst przyczynowo-skutkowy układając historyjkę obrazkową;
 • Dowiemy się czym jest globus, znajdziemy Europę, Polskę i wskażemy dwa bieguny Ziemi;
 • Posłuchamy opowieści o życiu ludzi zamieszkujących mroźne obszary Ziemi blisko bieguna pólnocnego;
 • Wysłuchamy opowiadania A. Cz. Centkiewiczów „Odarpi syn Egigwy”;
 • Usprawnimy różne partie mięśniowe w zabawie „Wyścigi rzędów”;
 • Pooglądamy film edukacyjny „Innuici dzisiaj”;
 • Dowiemy się czym jest zorza polarna i będziemy oglądać ilustracje przedstawiające ją;
 • Poznamy właściwości magnesu w zabawie „Co potrafi magnes?”;
 • Będziemy łowić wyrazy na magnetyczne wędki;
 • Wykonamy makietę przedstawiającą wioskę Innuitów;
 • Dowiemy się jak wygląda życie na Antarktydzie a jak w Arktyce;
 • Weźmiemy udział w zabawie matematycznej „Sprytne pingwinki”;
 • Posłuchamy tradycyjnej muzyki Innuitów;
 • Będziemy odtwarzać rytmy w zabawie „Polarne echo”;
 • Poznamy zwierzęta obszarów polarnych;

Tydzień IV - „Nie jestem sam, wielu kolegów mam”  (19.02-23.02)

 • Poznamy i utrwalimy literę z : małą i wielką, drukowaną i pisaną;
 • Rozwiniemy sprawność fizyczną poprzez zabawy ruchowe np. „Spacer krętą uliczką”, „Z domu do domu”;
 • Rozwiniemy sprawność manualną poprzez ćwiczenia grafomotoryczne oraz prace plastyczne związane z tematyką tygodnia;
 • Będziemy przeliczać elementy w zbiorze oraz porównywać liczebności zbiorów;
 • Udoskonalimy umiejętność dodawania i odejmowania na konkretach;
 • Popracujemy nad analizą i syntezą głoskową i sylabową wyrazów;
 • Rozwiniemy wyobraźnię tworząc własne opowiadania;
 • Wysłuchamy wiersza „Koledzy” Cz. Janczarskiego;
 • Weźmiemy udział w zabawie parateatralnej „Koledzy z przedszkola”;
 • Dokończymy zdanie : Jestem dobrym kolegą ponieważ…”;
 • Wykonamy upominki dla kolegi lub koleżanki z grupy;
 • Będziemy wypowiadać się na temat treści ilustracji „Przedszkolni koledzy”;
 • Wysłuchamy opowiadania „Czyje sanki najlepsze” M. Jaworczakowej;
 • Porozmawiamy na temat konieczności niesienia pomocy i wspierania innych;
 • Określimy cechy dobrego kolegi;
 • Weźmiemy udział w zabawie tanecznej przy piosence „Wyciagnij dłoń”;
 • Skonstruujemy planszową grę-opowiadanie „Na ratunek kolegom”;
 • Wysłuchamy opowiadania M. Jelonek „Zebra”;
 • Weźmiemy udział w zabawie dydaktycznej „Co Czujesz, gdy…”;
 • Będziemy kończyć  zdania doszukując się przyczyn naszych stanów emocjonalnych;
 • Przeczytamy globalnie wyrazy oznaczające stany emocjonalne;
 • Weźmiemy udział w quizie „Czy jesteś dobrym kolegą?”;
 • Przypomnimy sobie tekst przyrzeczenia straszaków;
 • Wykonamy łańcuszek koleżeńskich dłoni;

         Wiersz - „Zima” D. Gellner

Zima wcale nie jest cicha.
W zimie wiele głosów słychać:
Dzwonią dzwonki, trzeszczą sanie -
To jest właśnie zimy granie.
Mróz
Wygrywa groźnym palcem
Na klawiszach sopli walce,
Wiatr za płotem gwiżdże, hula...
Bęc
Upadła śnieżna kula.                                                      
Pewnie dzieci grają w śnieżki.
Szurr - ktoś zgarnia
Śnieg ze ścieżki.
Dzwoniec gubi się w piosence,
A my
Wyciągnijmy ręce
I chwytajmy śnieg mięciutki - śnieżne gwiazdy,
Zimy nutki.

Piosenka - „Zimowa sanna”, muz. Adam Markiewicz

1. Zima, zima, zima

pada, pada śnieg.

Jadę, jadę w świat sankami,

sanki dzwonią dzwoneczkami:

Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń.

2. Jaka pyszna sanna,

parska raźno koń.

Śnieg rozbija kopytami,

sanki dzwonią dzwoneczkami:

Dzyń, dzyń, ...

3. Zasypane pola,

w śniegu cały świat.

Biała droga hen, przed nami,

sanki dzwonią dzwoneczkami:

Dzyń, dzyń….