Motylki - zamierzenia - Listopad

Tydzień I  - Rodzina

 

 • Nauczymy się określać pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.)
 • opowiemy o ulubionych zajęciach poszczególnych członków rodziny
 • porozmawiamy o pracy zawodowej rodziców
 • dowiemy się jak połączyć pracę zawodową rodziców z otrzymywaniem wynagrodzenia jako źródła budżetu
 • porozmawiamy o czynnościach wykonywanych w domu przez poszczególnych członków rodziny
 • podzielimy się wiadomościami na temat życia w rodzinie.
 • Nauczymy się rozpoznawać i nazywać takie wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.
 • poznamy zawody niedostępnych bezpośredniej obserwacji.
 • będziemy tworzyć kompozycje z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).

Tydzień II - Miejscowość, region

 • będziemy gromadzić informacje na temat pracy osób w różnych zawodach (dostępnych bezpośredniej obserwacji)
 • określimy rolę różnych zawodów w życiu społecznym.
 • poznamy urządzenia gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom
 • porównamy urządzenia z przeszłości z ich współczesnymi odpowiednikami.
 • będziemy oglądać zdjęcia, albumy, filmy przedstawiające  osiągnięcia człowieka w zakresie rozwoju myśli technicznej (np. budowa mostu, tunelu, wysokiego budynku, pojazdu kosmicznego)
 • dowiemy się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem.
 • będziemy tworzyć słowa (lub wyszukiwać  obrazki) zawierające  daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • będziemy układać rymy do podanych słów
 • będziemy wyodrębniać ze słów głoski: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Tydzień III - Świat wartości

 • będziemy przestrzegać norm współżycia opartych na wartościach
 • stworzymy słowa  zawierające  daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • będziemy układać rymy do podanych słów
 • wyodrębnimy ze słów głoski: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • będziemy czytać całościowo wyrazy – nazwy obrazków (lub równoważniki zdań).
 • będziemy rozwijać sprawność manualną poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • nauczymy się odróżniać druk od pisma
 • wykonamy ćwiczenia grafomotoryczne
 • pobawimy się  ruchowo z zastosowaniem rymowanki – Prawa i obowiązki, Szukaj koloru, Puste miejsce.
 • poznamy zabawę bieżną Wiatr i chmurki.
 • pobawimy się loteryjką obrazkowa Czyj to dom? Poćwiczymy pamięć wzrokową.

Tydzień IV - Higiena ciała i otoczenia

 • przypomnimy jak ubierać się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku
 • powtórzymy przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną.
 • utrwalimy potrzebę dbania o zdrowie.
 • uświadomimy jakie zagrożenia  wynikają z:
 • niewłaściwego zachowania się względem zwierząt
 • kontaktów z nieznajomymi (podawanie danych osobowych)
 • samodzielnego spożywania lekarstw
 • samodzielnego stosowania środków chemicznych
 • nauczymy się przewidywać skutki niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania.
 • będziemy tworzyć słowa  zawierające  daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • będziemy układać rymy do podanych słów
 • poznamy zabawę ruchową z wykorzystaniem wiersza J. Koczanowskiej Gimnastyka.

Wiersz

Panie Listopadzie – Tadeusz Śliniak

I co pan narobił

Panie Listopadzie?

Z drzew strąciłeś liście

i w parku i w sadzie

już się na gałęziach

jabłuszka nie chwieją

zacinają deszcze

wiatry chłodne wieją

uschnięte łodygi

zostały w ogrodach

czy ci nie żal kwiatów

czy ci ich nie szkoda

wysłuchał Listopad

uśmiechnął się grzecznie

- trudno przecież lato

nie może trwać wiecznie

każda pora roku

ma swoje zwyczaje

zimą śnieżek pada

wiosną  śnieżek taje

lato jest zielone a gdy trawa zżęta

Dodasz jesień – i już

Cały masz kalendarz

PIOSENKA

Wicher wieje , deszcz zacina

jesień, jesień już

świerka świerszczyk zza komina

naszej matki stróż

świerka świerszczyk do wieczora

i nagania nas

spać już dzieci , spać już pora

wielki na was czas

Mój świerszczyku bądźże  cicho

nie dokuczaj nam

to uparte jakieś licho

śpij że sobie sam

A my do nich dosiądziemy

Dokolutka wnet

Słuchać będziemy tego dziadka

Co był w świecie het

Siwy dziadek wiąże sieci

Prawi że aż strach

A tu wicher skądś  zamieci

Wieje o nasz dach

Dziadek dziwy przypomina

Prędko płynie czas

Próżno świerszczyk zza komina

Do snu woła nas