Ważne informacje

======================================================================================
KONTAKT DO PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ :

12 415 69 68
ul. Siewna 23d
31 – 231 Kraków

======================================================================================
KONSULTACJE INDYWIDUALNE 
DYŻURY NAUCZYCIELI W  II  WTOREK MIESIĄCA W GODZ. 16.00 - 17.00:

- Nauczyciel gr. I w sali PSZCZÓŁEK
- Nauczyciele gr. II w Sali Konferencyjnej
======================================================================================
Drodzy Rodzice


Rodzice (opiekunowie prawni lub inne osoby upoważnione) zobowiązani są do doprowadzania dziecka do sali przedszkolnej oraz do zgłoszenia nauczycielowi o fakcie odbierania dziecka z przedszkola.

 Podstawę programową w naszym przedszkolu realizujemy od godz. 8.00 do 13.00. Dzieci do przedszkola prosimy przyprowadzać do godz. 9.00.
Nieobecność dzieci prosimy zgłaszać do godz. 7.45, gdyż do tego czasu jesteśmy zobowiązani każdego dnia przekazać liczbę dzieci korzystających z poszczególnych posiłków do FIRMY CATERINGOWEJ „Stołóweczka”.

              Prosimy nie przyprowadzać chorych dzieci do przedszkola.

 ======================================================================================