Ważne informacje

======================================================================================
KONTAKT DO PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ :

12 415 69 68
ul. Siewna 23d
31 – 231 Kraków

======================================================================================
KONSULTACJE INDYWIDUALNE 
DYŻURY NAUCZYCIELI W  II  WTOREK MIESIĄCA W GODZ. 16.00 - 17.00:

- Nauczyciel gr. I w sali PSZCZÓŁEK
- Nauczyciele gr. II w Sali Konferencyjnej
======================================================================================
Drodzy Rodzice


Rodzice (opiekunowie prawni lub inne osoby upoważnione) zobowiązani są do doprowadzania dziecka do sali przedszkolnej oraz do zgłoszenia nauczycielowi o fakcie odbierania dziecka z przedszkola.

 Podstawę programową w naszym przedszkolu realizujemy od godz. 8.00 do 13.00.
Nieobecność dzieci prosimy zgłaszać do godz. 7.45, gdyż do tego czasu jesteśmy zobowiązani każdego dnia przekazać liczbę dzieci korzystających z poszczególnych posiłków do FIRMY CATERINGOWEJ „Stołóweczka”.

              Prosimy nie przyprowadzać chorych dzieci do przedszkola.

 ======================================================================================

               

 HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH
               w I semestrze roku szkolnego 2017/2018

Uroczystość Data Godzina

 Msza św. dla przedszkolaków (kościół)

II niedziela miesiąca godz. 11.00

 Nabożeństwo różańcowe (kościół)

Październik, dzień do uzgodnienia godz. 17.30

Święto Niepodległości – Akademia Patriotyczna

„Tutaj mój dom, tu serce moje”.

Rodzinny Konkurs Pieśni
i Piosenki Patriotycznej


08. 11.
2017 r.

godz. 15.00

Spotkanie jasełkowe
(w grupach)

gr. I 20. 12. 2017 r. godz.
15.00
gr. II 21. 12. 2017 r.

godz.
15.00

Wigilia przedszkolna

Dzieci
i Personel Przedszkola

22. 12. 2017 r.

 godz. 11.30

Dzień Babci i Dziadka

(w grupach)

gr. I

17. 01. 2018 r. godz. 15.00
gr. II 18. 01. 2018 r. godz. 15.00