Zajęcia dodatkowe

            

Harmonogram zajęć organizowanych w przedszkolu w r. szk. 2018/2019