Historia przedszkola

W roku kanonizacji Papieża Polaka - św. Jana Pawła II, jako wotum wdzięczności za Jego kanonizację, z pomocą Bożą i dobrych ludzi, w poniedziałek 1 września 2014 roku swoją działalność rozpoczęło Przedszkole Publiczne Parafii Chrystusa Króla im. św. Jana Pawła II w Krakowie na osiedlu Gotyk.
Placówka ta powstała z inicjatywy ks. Stanisława Wątroby – Proboszcza Parafii, który to zaadoptował budynek dawnej kaplicy na pomieszczenia przedszkolne. W zamyśle ks. Proboszcza przedszkole to ma stworzyć warunki integracji mieszkańców osiedla, ma być dla uczęszczających do niego dzieci i rodziców miejscem zawiązywania braterskiej wspólnoty.

Pracę w przedszkolu podjęły Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi z ul. Parkowej w Krakowie oraz Panie. W przedszkolu od samego początku funkcjonują dwa oddziały – grupa I „Pszczółki” – dzieci 3 i 4 letnie oraz grupa II „Motylki” – dzieci 4, 5 i 6 letnie.

We wrześniu 2014 r. łącznie do obu grup uczęszczało zaledwie 28 dzieci. Z miesiąca na miesiąc do przedszkola przybywały dzieci, tak że na koniec roku szkolnego prawie wszystkie miejsca były już zajęte.

W roku szkolnym 2015/2016 do przedszkola uczęszcza 50 dzieci w dwóch grupach; Pszczółki i Motylki.

Opr. s. Aniela Kołodziej