Plan dnia

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Publicznym Parafii Chrystusa Króla

im. św. Jana Pawła II w Krakowie

 

7.00–8.00
Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy. Zabawy samodzielne – tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę.

8.00–8.40
Zabawy ruchowe, zabawy w kole ze śpiewem, ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Modlitwa poranna.

8.40–9.00
Śniadanie - przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami. Po śniadaniu czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

9.15–10.15
Zajęcia kierowane z całą grupą. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci. Katecheza.

10.15–10.45
Przygotowanie do drugiego śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Drugie śniadanie.

10.45–11.40
Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, na przedszkolny plac zabaw. Zabawy samodzielne, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, obserwacja środowiska przyrodniczego.
11.40–12.00

Przygotowanie do obiadu - czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience, modlitwa przed posiłkiem.

12.00–12.50
Obiad – realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie. Po posiłku czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience – mycie zębów.

12.50 –14.15
Grupa młodsza – odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, przy słuchaniu bajek czytanych przez nauczyciela lub przy słuchowiskach bajek dla dzieci.

Grupa starsza – krótki relaks przy muzyce relaksacyjnej, przy słuchaniu bajek czytanych przez nauczyciela lub przy słuchowiskach bajek dla dzieci. Samodzielna zabawa dzieci – podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo--stymulującym oraz praca dzieckiem zdolnym, dostosowanie zadań do możliwości dzieci. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych. Zabawy z językiem obcym nowożytnym.

14.20– 14.30
Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe, modlitwa przed posiłkiem.

14.30–15.00
Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

15.00–17.00
Zabawy samodzielne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem, pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.