Język angielski - Pszczółki


 

Zamierzenia-październik/listopad
- utrwalenie umiejętności przeliczania w zakresie od 1 do 5 oraz nazw kolorów
- utrwalenie znajomości prostych piosenek na powitanie
- poznanie zwrotów: sit down, stand up, touch your nose, touch your head, touch your ear,
jump, stomp your feet.
- utrwalenie znajomości podstawowych rzeczowników z otaczającego świata ( krzesło, stół,
okno, drzwi, podłoga)
- utrwalenie znajomości słówek grzecznościowych: good morning, hello, bye, thank you, I’m
sorry
- nauka piosenek: “One little finger” oraz “Daddy finger, mommy finger, where are you?”
- wprowadzenie i utrwalanie słówek dotyczących członków rodziny
- wprowadzenie i utrwalanie słówek dotyczących owoców i warzyw- piosenka „One potato,
two potatoes song”
- kolorujemy warzywa i owoce, wskazujemy na obrazkach słowa angielskie
- poznanie nazw zwierząt, zabawa w kalambury
- oglądanie ulubionych bajek w języku angielskim ( Świnka Peppa)
Zamierzenia grudzień:
- utrwalanie zwrotów: Can I go to the toilet? Good morning, hello, bye, thank you, I’m sorry
- słownictwo związane ze Świętami Bożego narodzenia oraz Mikołajem- kolorujemy wybrane
postacie
- przyswajanie słownictwa opisującego zimę (płatki śniegu, dzwoneczki, renifer, bałwanek,
prezenty)
- oglądamy bajki w języku angielskim o tematyce świąteczej
-słownictwo związane z jedzeniem