Pszczółki - Zamierzenia - Styczeń 2023

Tydzień pierwszy

Skąd wiem, że mija czas?

 

W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:

 • jakie są zwyczaje związane z powitaniem nowego roku
 • jak wygląda kalendarz
 • jakie są rodzaje zegarów, jaki mają wygląd i sposób działania
 • jak wykonać prosty zegar słoneczny
 • co to jest tzw. zegar przyrody
 • jakie nazwy noszą poszczególne pory roku i co jest ich symbolami

 

Tydzień drugi

Kto dokarmia zimą zwierzęta?

W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:

 • jakie trudności mają zimą zwierzęta
 • kto dokarmia zwierzęta
 • kiedy należy dokarmiać zwierzęta
 • dlaczego należy dokarmiać zwierzęta zimą
 • co lubią jeść zwierzęta
 • kim jest leśniczy i na czym polega jego praca
 • jak wyglądają tropy zwierząt
 • jak zbudować karmnik
 • jaki rodzaj pożywienia powinien znaleźć się w karmniku

 

Tydzień trzeci i czwarty

Za co kocham moje babcie i moich dziadków?

 

W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:

 • co jest cechą charakterystyczną wyglądu osób starszych – mężczyzn i kobiet
 • w jaki sposób można okazać szacunek i miłość dziadkom
 • jakie zachowania są właściwe, a jakie zachowania są nieodpowiednie w stosunku do osób starszych
 • w jakich czynnościach można pomóc babci i dziadkowi
 • kim dziadkowie są dla ich rodziców, a kim dla nich
 • co można robić i w co można się bawić z babcią, a w co z dziadkiem
 • jakie skarby z dzieciństwa może mieć dziadek, a jakie babcia
 • jakimi zabawkami bawili się dziadkowie, kiedy byli dziećmi
 • na czym grali dziadkowie, kiedy byli dziećmi
 • będziemy oglądać zdjęcia naszych Babć i Dziadków
 • przygotujemy rodzinne drzewa genealogiczne
 • nauczymy się wierszyków dla babć i dziadków
 • nauczymy się tańczyć dla babć i dziadków
 • wykonamy upominki dla naszych babć i dziadków
 • wystąpimy dla babć i dziadków 😊