Pszczółki - zamierzenia - Październik

 

TYDZIEŃ I – IDZIE JESIEŃ PRZEZ OGRÓD I SAD

- utrwalanie znajomości kolorów

- zachęcanie do uważnego słuchania

- rozwijanie sprawności ruchowej  

- rozwijanie sprawności manualnej

- rozwijanie umiejętności plastycznych

TYDZIEŃ II – JESIEŃ IDZIE DO ZWIERZĄT

- rozbudzanie zainteresowań światem zwierząt

- poznawanie sposobów przygotowania się wybranych zwierząt do zimy

- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

- rozwijanie orientacji przestrzennej

- rozwijanie poczucia rytmu

TYDZIEŃ III – CO Z CZEGO OTRZYMUJEMY

- zapoznanie z etapem poznawania mąki

- rozwijanie orientacji przestrzennej

- poznawanie znaczenia drzew w przyrodzie

- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania poleceń

- stwarzanie okazji do różnorodnej działalności plastycznej  

TYDZIEŃ IV – IDZIE JESIEŃ Z DESZCZEM  

- dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie  

- utrwalanie wiadomości na temat charakterystycznych cech jesiennego krajobrazu

- rozwijanie umiejętności obrazowania ruchem tekstu piosenki

- rozwijanie sprawności manualnej

- rozbudzanie zainteresowania światem przyrody