Pszczółki - zamierzenia - Grudzień

 ZAMIERZENIA – GRUDZIEŃ

TYDZIEŃ I – JAK WYGLĄDAŁ ŚWIAT PRZED MILIONAMI LAT

- rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim  

- rozwijanie umiejętności matematycznych

- rozwijanie sprawności ruchowej    

- budzenie zainteresowania dzieci historią Ziemi

- rozwijanie umiejętności plastycznych

TYDZIEŃ II – ZIMOWA POGODA

- dostrzeganie w krajobrazie zmian charakterystycznych dla zimy

- rozwijanie umiejętności wokalnych

- rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego

- rozwijanie sprawności ruchowej  

- wzbogacanie wiedzy o wyglądzie płatków śniegu

TYDZIEŃ III – IDĄ ŚWIĘTA  

- poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia

- wzbogacanie zasobu słownictwa

- kształtowanie poczucia rytmu

- utrwalanie pojęć: wysoko, nisko

- rozwijanie sprawności manualnej    

TYDZIEŃ IV – EMOCJE

- pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej    

- rozwijanie umiejętności modulowania siły i wysokości głosu

- rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami  

- kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć