Pszczółki - zamierzenia - Czerwiec

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE
GRUPY PSZCZÓŁKI – GRUDZIEŃ 2021

 • wzbogacenie słownictwa dzieci
 • zapoznanie z nazwami planet w Układzie Słonecznym
 • wzbogacenie wiedzy dzieci na temat Kosmosu
 • zapoznanie z różnymi ciekawostkami dotyczącymi Kosmosu
 • zapoznanie z miejscem Ziemi w Układzie Słonecznym
 • zapoznanie z wyglądem globusa
 • poznanie sportów zimowych
 • poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych
 • doskonalenie umiejętności pracy w parach
 • utrwalenie numeru alarmowego 112
 • kształtowanie umiejętności pracy w grupie
 • zapoznanie z zawodem i pracą listonosza
 • określanie sytuacji / okazji, kiedy można wysłać kartkę z życzeniami
 • wykonanie kartki świątecznej różnymi technikami
 • wzbogacenie wiedzy na temat wydarzeń związanych z narodzeniem Pana Jezusa
 • nabywanie umiejętności składania życzeń́
 • poznanie historii stajenki i szopki bożonarodzeniowej
 • zapoznanie ze zwyczajami związanymi z Bożym Narodzeniem
 • usprawnianie zdolności manualnych podczas przygotowywania ozdób na choinkę
 • doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej wyrazów
 • utrwalenie nazw warzyw, doskonalenie pamięci wzrokowej
 • kształcenie słuchu muzycznego
 • rozwijanie umiejętności wokalnych – śpiewanie piosenek i kolęd
 • doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej wyrazów
 • rozwijanie znajomości pojęć matematycznych – liczba 3 w aspekcie kardynalnym i porządkowym
 • inscenizowanie piosenki ruchem
 • rozwijanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych w rytm muzyki
 • doskonalenie percepcji wzrokowej - układanie puzzli obrazkowych
 • kształtowanie umiejętności układania historyjki obrazkowej według kolejności zdarzeń - rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego
 • kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie
 • tworzenie sytuacji sprzyjających zgodnemu współdziałaniu podczas zajęć ruchowych
 • rozwijanie plastycznej inwencji twórczej
 • kształtowanie myślenia logicznego
 • rozwijanie percepcji węchowej i smakowej
 • doskonalenie umiejętności wycinania
 • zapoznanie z życiem i historią dinozaurów
 • poznanie różnych gatunków dinozaurów
 • poznanie pracy paleontologa