Pszczółki - zamierzenia - Marzec

ZAMIERZENIA – MARZEC
 
TYDZIEŃ I – Zwierzęta dżungli i sawanny
- rozwijanie koncentracji uwagi
- rozwijanie motoryki małej
- zapoznanie z wybranymi zwierzętami egzotycznymi
- poszerzenie wiedzy na temat wybranych owoców
egzotycznych
- ćwiczenia spostrzegawczości
- rozwijanie sprawności fizycznej
 
TYDZIEŃ II – Zwierzęta z naszych pól i lasów
- poznawanie przedstawicieli zwierząt żyjących w lesie i na polu
- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania
- rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowej
- rozwijanie orientacji przestrzennej
- przestrzeganie ustalonych zasad zachowania
 
TYDZIEŃ III – Marcowa pogoda
- dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie 
- kojarzenie zjawisk atmosferycznych z porami roku
- kształtowanie nawyków prozdrowotnych
- rozwijanie kreatywnego myślenia
- rozwijanie ciekawości poznawczej
 
TYDZIEŃ IV –Wiosenne Przebudzenie
- wzbogacanie wiedzy na temat wybranych gatunków
wiosennych kwiatów
- poznawanie wybranych ptaków przylatujących na wiosnę do
Polski
- rozwijanie twórczego myślenia
- rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego
- rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej
- rozwijanie sprawności manualnej