Pszczółki - zamierzenia - Luty

ZAMIERZENIA – Luty

TYDZIEŃ I – BAŚNIE, BAJKI, BAJECZKI

- rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim  

- poznawanie wybranych wartości

- rozwijanie logicznego myślenia

- rozwijanie sprawności ruchowej

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji

- zachęcanie do udzielania pomocy osobom potrzebującym

 

TYDZIEŃ II – MUZYKA WOKÓŁ NAS

- zapoznanie z nazwami i brzmieniem wybranych instrumentów muzycznych

- pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej

- rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej

- kształtowanie prawidłowej postawy ciała  

- rozwijanie sprawności ruchowej