Język angielski - Motylki

Zamierzenia-październik/listopad
- utrwalenie umiejętności przeliczania w zakresie od 1 do 10
-utrwalenie znajomości piosenek na powitanie
- utrwalenie znajomości podstawowych rzeczowników z otaczającego świata ( krzesło, stół,
okno, drzwi, podłoga) oraz dotyczących pogody ( słońce, burza, zimno, ciepło, pada deszcz,
pada śnieg)
-utrwalenie znajomości słówek grzecznościowych: good morning, hello, bye, thank you, I’m
sorry
-wprowadzenie i utrwalanie słówek dotyczących zawodów (gry i zabawy: kalambury,
kolorowanki)
- wprowadzenie i utrwalanie słówek dotyczących owoców i warzyw- „rysowanie piosenki”,
rysowanie sałatki z ulubionych warzyw i owoców oraz nazywanie ich na swojej pracy.
- poznanie nazw zwierząt (piosenka, kalambury- pokazywanie i rysowanie zwierząt,
kolorowanka)
- oglądanie ulubionych bajek w języku angielskim ( Świnka Peppa, Strażak Sam, Kaczor
Donald, Brygada RR i inne )
Zamierzenia grudzień:
- Wprowadzenie zwrotów: Can I go to the toilet? Can I have a paper, please? Turn off the
light, please. Turn on the light, please. Close the door.
- słownictwo związane ze Świętami Bożego narodzenia oraz Mikołajem- kolorujemy wybrane
postacie
- nauka piosenki/wierszyka o Świętym Mikołaju
- przyswajanie słownictwa opisującego zimę (płatki śniegu, dzwoneczki, renifer, bałwanek,
prezenty)
- oglądamy bajki w języku angielskim o tematyce świąteczej