Motylki - zamierzenia - Czerwiec

Tydzień I „Dzieci z różnych stron świata” ( 01.06.-05.06.)
 Będziemy wyznaczać części wspólne zbiorów;
 Pobawimy się w zabawę animacyjną „Pociągi”;
 Będziemy rozwiązywać zagadki wzrokowe, słuchowe i słowne;
 Dokończymy zdanie : Moim największym pragnieniem jest….;
 Dobierzemy nazwy państw i ich mieszkańców;
 Będziemy doskonalić umiejętność wypowiadania się poprzez rozmowy na różne tematy
 Weźmiemy udział w zabawie dźwiękonaśladowczej „Wycieczka do wesołego
miasteczka”;
 Omówimy znaczenie przysłowia „Nie czyń drugiemu co Tobie nie miłe”;
 Będziemy doskonalić umiejętność analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów ;
 Wykonamy pracę plastyczną nawiązującą do tematyki tygodnia;
 Rozwiniemy sprawność fizyczną oraz wytrzymałość, zwinność i szybkość poprzez różne
gry i zabawy ruchowe;
 Będziemy doskonalić koordynację wzrokowo-ruchową i umiejętność rysowania linii
prostych i spiralnych;
 Będziemy wyznaczać wynik dodawania i odejmowania w zakresie 10, wskazywać liczby
mniejsze i większe od podanej liczby;
 Pobawimy się w zabawy ruchowe integrujące naszą grupę;
 Wysłuchamy wiersza D. Gellnerowej „Dzieci”;
 Rozpoznamy dzieci różnych narodowości i porównamy ich wygląd;
 Wypowiemy się na temat: Co by było, gdyby wszystkie dzieci na świecie były takie
same?;
 Weźmiemy udział w zabawie ruchowej „Co kojarzy Ci się z naszym krajem?”;
 Porównamy warunki życia dzieci na różnych kontynentach;
 Pogłębimy rozumienie wartości , jaką jest przyjaźń;
 Weźmiemy udział w zabawie „Indiańskie powitanie”;
 Dopasujemy sylwety dzieci do charakterystycznych domów;
 Rozwiniemy sprawność narządów artykulacyjnych w zabawie „Polowanie na bizony”;
 Wysłuchamy wiersza M. Brykczyńskiego „O prawach dziecka”;
 Pogłębimy wiedzę na o życiu dzieci w Afryce, Japonii, Chinach i Ameryce;
Tydzień II ( 08.06.-12.06.) „Poznajemy cuda świata”
TYDZIEŃ FREBLOWSKI
 „Cuda-niewidy”- wzbogacimy swoje słownictwo;
 Weźmiemy udział w zabawie sensorycznej „Piaskiem malowane”;
 Rozwiniemy umiejętność współpracy w zabawie „W poszukiwaniu cudów świata”;
 Wysłuchamy wiersza D. Góry „Krzywa wieża”;
 Wysłuchamy opowiadania A. Sobich „ Fregata Oronga z Wyspy Olbrzymów Ahu.
Baśń z Wyspy Wielkanocnej”;
 Ulepimy z masy solnej posągi z Wyspy Wielkanocnej;
 W oparciu o tekst piosenki „Cuda Egiptu” porozmawiamy o Sfinksie i karawanie;
 Stworzymy mapę myśli „Cuda świata”;
 Pooglądamy prezentację multimedialną dotyczącą cudów świata;
 Zapoznamy się z etapami budowania piramid na podstawie ilustracji;
 Rozwiniemy myślenie przestrzenne budując piramidę z klocków;
 Przeprowadzimy zabawę badawczą „ Jak powstaje wulkan” i „Jak powstał Mount
Everest”;
 Weźmiemy udział we Mszy św. dla przedszkolaków na zakończenie roku
przedszkolnego;
 Stworzymy własny hymn o cudach świata;
 Wykonamy grupową pracę plastyczno-techniczną „Wielka rafa koralowa”;
 Weźmiemy udział w zabawie z elementami pantomimy „Niezwykłe emocje”;
 Rozwiniemy sprawność fizyczną oraz wytrzymałość, zwinność i szybkość poprzez
różne gry i zabawy ruchowe;
 Będziemy doskonalić koordynację wzrokowo-ruchową i umiejętność rysowania linii
prostych i spiralnych;
 Będziemy wyznaczać wynik dodawania i odejmowania w zakresie 10, wskazywać
liczby mniejsze i większe od podanej liczby;
 Wysłuchamy bajki A. Sobich „Jak Manui wyłowił wyspy z morza”;
 Weźmiemy udział w zabawie orientacyjno-porządkowej „Starożytni Egipcjanie”;
Tydzień III „Wakacyjne podróże”( 15.06.-19.06.)
 Wysłuchamy wiersza D. Gellnerowej „Z wizytą u babci”;
 Będziemy opisywać zdjęcia z gazet ukazujące miejsca wakacyjnego wypoczynku;
 Poszukamy argumentów przemawiających za wypoczynkiem na wsi;
 Wylosujemy obrazki i określimy z jakim miejscem nam się kojarzą;
 Weźmiemy udział w zabawie pantomimicznej Odgadnij co będę robił podczas
wakacji;
 Wykonamy pracę plastyczną nawiązującą do tematyki tygodnia
 Uświadomimy sobie zagrożenia związane z wakacyjnym wypoczynkiem;
 Weźmiemy udział w zabawie dźwiękonaśladowczej „Co to za odgłosy?”;
 Stworzymy niepowtarzalne rysunki w zabawie „Wędrujący rysunek”;
 Przeczytamy tekst wyrazowo-obrazkowy;
 Rozwiniemy muzykalność i szybką reakcję na sygnał dźwiękowy;
 Podamy przykłady sytuacji, które mogą stanowić zagrożenie podczas wakacyjnego
wypoczynku;
 Będziemy liczyć zdania w wypowiedzi i wyrazy w zdaniach;
 Będziemy wypowiadać się w czasie rozmów na różne tematy bogacąc zasób
słownictwa;
 Rozwiniemy sprawność fizyczną oraz wytrzymałość, zwinność i szybkość poprzez
różne gry i zabawy ruchowe;
 Będziemy doskonalić koordynację wzrokowo-ruchową i umiejętność rysowania linii
prostych i spiralnych;
 Będziemy wyznaczać wynik dodawania i odejmowania w zakresie 10, wskazywać
liczby mniejsze i większe od podanej liczby;
 Zwrócimy uwagę na oznaki nowej pory roku;
 Wysłuchamy wiersza M. Strzałkowskiej „Przepis na lato”;
 Przedstawimy ruchowo utwór A. Vivaldiego z cyklu Cztery pory roku. Lato.;
 Zwrócimy uwagę na przedmioty potrzebne podczas wakacyjnych wędrówek;
 Weźmiemy udział w zabawie dydaktycznej „Wakacyjny plecak”;
 Odpowiemy na pytanie Co powiedziałby plecak, gdyby umiał mówić?;
Tydzień IV „Mój tata wszystko potrafi” ( 22.06.-26.06.)
 „Cuda-niewidy”- wzbogacimy swoje słownictwo;
 Weźmiemy udział w zabawie sensorycznej „Piaskiem malowane”;
 Rozwiniemy sprawność fizyczną oraz wytrzymałość, zwinność i szybkość poprzez
różne gry i zabawy ruchowe;
 Będziemy doskonalić koordynację wzrokowo-ruchową i umiejętność rysowania linii
prostych i spiralnych;
 Będziemy wyznaczać wynik dodawania i odejmowania w zakresie 10, wskazywać
liczby mniejsze i większe od podanej liczby;
 Wysłuchamy wiersza W. Fabera „Do czego służy tatuś?”;
 Będziemy wypowiadać się na temat naszych tatusiów;
 Ułożymy historyjkę obrazkową „Tata pomaga w domu”;
 Weźmiemy udział w zabawie ruchowej „Trzepiemy dywan”;
 Wysłuchamy opowiadania B. Gawryluk „Portret taty”;
 Dowiemy się kiedy jest obchodzony Dzień Ojca;
 Będziemy szukać różnych przymiotników na określenie naszych tatusiów;
 Wykonamy portrety naszych tatusiów;
 Wysłuchamy wiersza W. Badalskiej „ Zawód taty”;
 Rozwiążemy zagadki dotyczące różnych zawodów wykonywanych przez mężczyzn;
 Rozwiążemy zagadki dotykowe „Kto pracuje z…”;
 Będziemy rozwiązywać zadania z treścią „U mechanika samochodowego”;
 Przyjrzymy się pracy marynarza i kierowcy autobusu;
 Wykonamy pracę plastyczną nawiązującą tematycznie do tygodnia zajęć
 Rozwiniemy sprawność narządów artykulacyjnych
 Rozwiniemy umiejętność łączenia ze sobą różnorodnych materiałów plastycznych
 Rozwiążemy krzyżówkę obrazkowo-wyrazową;
 Wyszukamy różnice na obrazkach doskonaląc spostrzegawczość;
 Rozwiniemy umiejętność zgodnego współdziałania w zespole;
 
PIOSENKA
„Jesteśmy dziećmi”
1. Czy jesteś z Afryki,
Czy też z Ameryki,
Nie jest ważne gdzie mieszkamy,
Bo jesteśmy tacy sami.
Ref: Jesteśmy dziećmi! Chcemy miłości!
Jesteśmy dziećmi! Chcemy radości!
Chcemy by często tulono nas
I żeby miło płynął nam czas.
2. Czy mówisz po polsku,
Czy też po japońsku,
Wszyscy dobrze rozumiemy,
Czego tak naprawdę chcemy.
Ref: Jesteśmy dziećmi! Chcemy miłości!
Jesteśmy dziećmi! Chcemy radości!
Chcemy by często tulono nas
I żeby miło płynął nam czas.
Jedziemy na wakacje”
Czesław Janczarski
Jedziemy na wakacje
do lasu, nad wodę.
Prosimy ciebie, słonko
o piękną pogodę.
Jedziemy na wakacje
nad morze, na plażę.
Kolorowe muszelki
przynieś, falo, w darze.
Jedziemy na wakacje
w te góry wysokie.
Nie chowajcie się, szczyty,
za mgłą, za obłokiem.
                               
Jedziemy na wakacje
Na Mazury? Może!
Wyjrzyj z krzaków, prawdziwku,
czekaj na nas w borze!