Motylki - Zamierzenia 2023

Styczeń Tydzień I

Mijają dni, miesiące?
(02.01-06.01)

 

 • Zwrócimy uwagę na budowę kalendarzy i ich charakterystyczne elementy
 • Poznamy i utrwalimy wzór graficzny głoski –r, literę r, mała i dużą, drukowaną i pisaną
 • Będziemy doskonalić analizę i syntezę słuchową podczas zabaw dydaktycznych
 • Pooglądamy różne rodzaje kalendarzy
 • Porozmawiamy na temat tego, co by było gdyby nie było kalendarzy
 • Zapoznamy się z zapisem cyfrowym liczby 7
 • Będziemy przeliczać elementy w zbiorze oraz porównywać liczebności zbiorów
 • Udoskonalimy umiejętność dodawania i odejmowania na konkretach
 • Będziemy uczestniczyć w ćwiczeniach i zabawach ruchowych
 • Rozwiniemy prawidłową wymowę głosek c i cz
 • Utrwalimy nazwy dni tygodnia
 • Wysłuchamy wiersza T. Fiutowskiej „Co robią zimą dni tygodnia?”
 • Weźmiemy udział w zabawie „Który to dzień?”
 • Utrwalimy dni tygodnia w zabawie rytmiczno-ruchowej „Cały tydzień”
 • Wykonamy własne książeczki o wydarzeniach minionego tygodnia
 • Będziemy dostrzegać określone cechy przedmiotów w zabawie „Dotknij czegoś”
 • Nauczymy się na pamięć wiersza A. Galicy „Tydzień ma siedem dni”
 • Wysłuchamy opowiadania J. Porazińskiej „Baśń o dwunastu miesiącach” i obejrzymy baśń na tablicy interaktywnej
 • Będziemy wymieniać nazwy miesięcy
 • Poszukamy rymów do nazw dni tygodnia
 • Będziemy wypowiadać  się na określony temat
 • Poznamy przysłowia o miesiącach
 • Weźmiemy udział w zabawie dydaktycznej „Z jakim miesiącem kojarzą się te przedmioty”
 • Wykonamy pracę plastyczną nawiązującą do tematu tygodnia
 • Wysłuchamy wiersza J. Brzechwy „Tydzień” 

Styczeń Tydzień II

Karnawał
(09.01-13.01)

 

 • poznamy i będziemy utrwalać wzór graficzny głoski s, literę s :małą i dużą, drukowaną i pisaną
 • rozwiniemy zainteresowania karnawałem i tradycjami z nim związanymi;
 • wysłuchamy opowiadania M. Skrobacz „Karnawałowy strój Stefana”
 • dowiemy się co oznacza słowo „karnawał” i skąd się wzięło
 • będziemy doskonalić umiejętność dokonywania analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów
 • Będziemy przeliczać elementy w zbiorze oraz porównywać liczebności zbiorów
 • Udoskonalimy umiejętność dodawania i odejmowania na konkretach
 • Będziemy uczestniczyć w ćwiczeniach i zabawach ruchowych
 • Rozwiniemy wyobraźnię wykonując maski karnawałowe
 • Nauczymy się piosenki „Śniegowa samba” oraz będziemy powtarzać fragmenty melodii na sylabach
 • Ułożymy zagadki o postaciach z balu karnawałowego
 • weźmiemy udział w zabawie „Na balu przebierańców”
 • uczestnicząc w zabawie „Stroje balowe” będziemy doskonalić liczenie w zakresie 7
 • pobawimy się w „Tańczące gwiazdki” z wykorzystaniem chusty animacyjnej
 • udoskonalimy słuch w zabawie „Zginęły klucze”
 • wykonamy pracę plastyczną związaną z tematyką tygodnia
 • wykonamy prezenty dla naszych kochanych Babć i Dziadków 😊
 • z pasków bibułki będziemy układać poznane litery
 • rozwiniemy słuch fonematyczny poprzez zabawy głoskami i zgłoskami
 • Rozwiniemy małą motorykę wycinając nożyczkami wzory odrysowane z szablonów;
 • Biorąc udział w ćwiczeniach artykulacyjnych będziemy pracować nad ruchami warg, języka i podniebienia;

Styczeń Tydzień III

Odwiedzili nas babcia i dziadziuś
(16.01-20.01)

 

 • poznamy i utrwalimy literę n: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • porozmawiamy na temat dzieciństwa członków naszej rodziny
 • dowiemy się czym jest drzewo genealogiczne i nazwiemy członków rodziny
 • poszukamy przymiotników określających babcię i dziadka
 • porozmawiamy na temat naszych babć i dziadków, będziemy mówić za co ich kochamy
 • rozwiniemy spostrzegawczość w zabawie „Literka do literki”
 • rozwiniemy sprawność fizyczną w ćwiczeniach i zabawach ruchowych m.in. „Wyszywamy serwetę dla babci i dziadka”, „Kwiatek dla babci i dziadka”, „Babcia czy dziadek”
 • wysłuchamy wiersza W. Chotomskiej „Wiersz dla babci” i porozmawiamy na jego temat
 • wykonamy prezenty dla babć i dziadków, nauczymy się piosenek i będziemy z niecierpliwością oczekiwać na miłych gości w naszym przedszkolu
 • będziemy doskonalić czytanie globalne wyrazów poprzez układanie ich z rozsypanki literowej
 • w zabawie „Uliczka babci i dziadka” będziemy ćwiczyć naszą pamięć
 • będziemy wypowiadać się na temat tempa i nastroju utworów muzycznych
 • usprawnimy dodawanie w zakresie 7
 • wysłuchamy wiersza E. Śnieżkowskiej-Bielak „Dobra wróżka”
 • utrwalimy znajomość kształtów figur geometrycznych
 • wysłuchamy wiersza J. Koczanowskiej „Dziadek”
 • weźmiemy udział w zabawie pantomimicznej „Pomagamy w pracach domowych”
 • skomponujemy obrazek z figur geometrycznych
 • podczas spacerów będziemy obserwować przyrodę w zimowej szacie
 • dostrzeżemy kontekst przyczynowo-skutkowy układając historyjkę obrazkową

Styczeń Tydzień IV

Wielcy ludzie też kiedyś byli mali
(23.01-27.01)

 

 • Rozwiniemy uczucia patriotyczne poprzez poznawanie sławnych Polaków;
 • Dowiemy się kim jest człowiek sławny pracując metodą „burzy mózgów”;
 • Poznamy ciekawostki z życia małego Fryderyka Chopina;
 • Wysłuchamy kompozycji pianisty , będziemy określać nastrój i dynamikę utworów;
 • Nauczymy się reagować ruchem na sygnał muzyczny;
 • Wykonamy pracę plastyczną inspirowaną muzyką F. Chopina;
 • Będziemy układać historyjki obrazkowe z uwzględnieniem kontekstu przyczynowo-skutkowego;
 • Będziemy przeliczać elementy w zbiorze oraz porównywać liczebności zbiorów;
 • Udoskonalimy umiejętność dodawania i odejmowania na konkretach;
 • Będziemy uczestniczyć w ćwiczeniach i zabawach ruchowych;
 • Rozwiniemy małą motorykę wycinając nożyczkami wzory odrysowane z szablonów;
 • Biorąc udział w ćwiczeniach artykulacyjnych będziemy pracować nad ruchami warg, języka i podniebienia;
 • Dowiemy się do czego potrzebne są encyklopedie i poszukamy w nich informacji o Janie Matejce;
 • Dowiemy się jakie są rodzaje malarstwa i wzbogacimy nasz słownik o terminy „martwa natura”, „portret”, „pejzaż”;
 • Przyglądniemy się twórczości Jana Matejki;
 • Wzbogacimy swoją wiedzę na temat kompozycji, podziału barw oraz atrybutów malarskich;
 • Rozwiniemy mowę dzieląc się wrażeniami na temat obejrzanych obrazów;
 • Wysłuchamy wiersza W. Badalskiej „Mikołaj Kopernik”;
 • Poznamy szczegóły i ciekawostki z życia Mikołaja Kopernika;
 • Przeprowadzimy zabawy badawcze z globusem i lampką poznając ruchy Ziemi;
 • Poprzez zabawę „Dzień i noc” utrwalimy teorię M. Kopernika;
 • Poznamy obraz J. Matejki „ Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem”;
 • Wykonamy pracę plastyczno-techniczną ”Luneta”;
 • Poznamy niektóre fakty z życia słynnej chemiczki M. Skłodowskiej – Curie;
 • Poznamy nazwy narzędzi używanych przez chemików;
 • Będziemy poznawać właściwości wody i określać stany skupienia;
 • Poznamy elementy biografii papieża św. Jana Pawła II i wysłuchamy opowiadania J. Krzyżanek „Jak Karolek został papieżem”;
 • Wykonamy pracę plastyczną „ Św. Jan Paweł II – przyjaciel ludzi”;
 • Wysłuchamy opowieści „Karol Wojtyła – miłośnik gór”, interpretując ją ruchem;
 • Pooglądamy film opowiadający o życiu św. Jana Pawła II;

Luty TYDZIEŃ I

„Nasze zmysły"
(30.01-03.02)

 • Wysłuchamy opowiadania Agaty Widzowskiej Płotek z kości
 • Poznamy literę b, B
 • Poznamy sposoby spędzania wypoczynku zimą
 • Poznamy zasady bezpiecznego wypoczynku podczas ferii zimowych
 • Rozpoznamy kolegę za pomocą dotyku
 • Nazwiemy wskazane części ciała
 • Zaznaczymy na rysunku narządy zmysłów
 • Wysłuchamy piosenki czuję świat
 • Wykorzystamy narządy zmysłów podczas zabaw badawczych
 • Wykonamy ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne
 • Rozwiążemy zagadki o częściach ciała
 • Będziemy różnicować słowa różniące się jedną głoską
 • Odszukamy słowa kryte w innych słowach
 • Podamy przykłady, w jaki sposób uniknąć hałasu w Sali przedszkolnej
 • Podamy liczbę mnogą i zdrobnienia podanych słów
 • Wykonamy pracę plastyczną związaną z tematyką tygodnia

Luty TYDZIEŃ II

„Poznajemy różne zawody"
(06.02-10.02)

 • Wysłuchamy opowiadania Barbary Szelągowskiej Kim będę w przyszłości
 • Poznamy literę g, G
 • Określimy, na czym polega praca przedstawicieli wybranych zawodów
 • Wskażemy rekwizyty potrzebne do wykonywania danego zawodu
 • Wykonamy pracę plastyczną przedstawiającą nasz wymarzony zawód
 • Rozpoznamy zawody na podstawie ich słownych opisów
 • Rozwiążemy zagadki dotyczące zawodów
 • Stworzymy żeńskie odpowiedniki męskich zawodów
 • Poznamy właściwości magnesu
 • Wymienimy narzędzia potrzebne w pracy ogrodnika
 • Poznamy etap powstawania chleba
 • Wspólnie upieczemy pizze
 • Poznamy cyfrę 8
 • Określimy relacje zachodzące między liczbami, wpisują  między nie odpowiedni znak matematyczny
 • <, > lub = (6 latki)
 • Rozwiążemy rebusy fonetyczne  

Luty TYDZIEŃ III

„Zabawy na śniegu"
(13.02-17.02)

 • Wysłuchamy opowiadania Agaty Widzowskiej Z górki na pazurki
 • Poznamy literę w, W
 • Będziemy uczestniczyć w balu karnawałowym,
 • Rozwiniemy swoją sprawność ruchową poprzez udział w tańcach oraz zabawach ruchowych podczas balu
 • Wypowiemy się na temat przebrań swoich i kolegów
 • Ubierzemy ubrania odpowiednie do jazdy na nartach
 • Rozwiążemy i ułożymy zagadki o tematyce zimowej
 • Zbadamy, czy śnieg jest czysty
 • Wysłuchamy piosenki Bezpiecznie zimą
 • Zademonstrujemy ruchami różne zabawy na śniegu
 • Wypowiemy się na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie zimowych zabaw
 • Poznamy różne rodzaje termometrów
 • Poznamy różne dyscypliny sportowe
 • Powiemy jak, lubimy spędzać czas w zimie
 • Rozwiążemy i ułożymy zdania tekstowe
 • Wykonamy pracę plastyczną związaną z tematem tygodnia 

Luty TYDZIEŃ IV

„Różne rodzaje parków"
(20.02-24.02)

 • Wysłuchamy opowiadania Barbary Szelągowskiej Parkowy zawrót głowy
 • Stworzymy nazwy dla parku, w którym można spotkać dinozaury
 • Porozmawiamy o parku jurajskim i o dinozaurach 
 • Spróbujemy podać cechy charakterystyczne dla dinozaurów mięsożernych i roślinożernych
 • Spróbujemy dowiedzieć się w jakich warunkach żyły dinozaury
 • Dowiemy się czym jest skamielina oraz jak nazywa się dyscyplina naukowa zajmująca się skamieniałościami 
 • Stworzymy nowego dinozaura oraz wymyślimy dla niego nazwę
 • Odbędziemy wirtualną wycieczkę po parkach wodnych, z wykorzystaniem internetu 
 • Spróbujemy wykonać łódeczkę metodą origami
 • Dowiemy się jak stworzyć ciecz nienewtonowską
 • Poznamy zasady zwiedzania parków narodowych
 • Stworzymy własne logo parku narodowego
 • Stworzymy nowe nazwy atrakcji dostępnych w parku rozrywki 
 • Określimy, co można zobaczyć w parku miniatur
 • Wykonamy pracę plastyczną związaną z tematyką tygodnia