Motylki - zamierzenia - Czerwiec

Tydzień I „Niby tacy sami, a jednak inni” ( 03.06.-07.06.)

• Będziemy wyznaczać części wspólne zbiorów;
• Wysłuchamy wiersza E. Chilińskiej „Logolandia”;
• Pobawimy się w zabawę animacyjną „Pociągi”;
• Będziemy oglądać przedstawienie w wykonaniu naszych rodziców pt. „Czerwony Kapturek”
• Będziemy rozwiązywać zagadki wzrokowe, słuchowe i słowne;
• Wysłuchamy opowiadania A. Świrszczyńskiej „O wesołej Ludwiczce”;
• Dokończymy zdanie : Moim największym pragnieniem jest….;
• Dobierzemy nazwy państw i ich mieszkańców;
• Będziemy doskonalić umiejętność wypowiadania się poprzez rozmowy na różne tematy
• Weźmiemy udział w zabawie dźwiękonaśladowczej „Wycieczka do wesołego miasteczka”;
• Weźmiemy udział w przedszkolnym Dniu Dziecka, bawiąc się z innymi przedszkolakami;
• Omówimy znaczenie przysłowia „Nie czyń drugiemu co Tobie nie miłe”;
• Będziemy doskonalić umiejętność analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów ;
• Wykonamy pracę plastyczną nawiązującą do tematyki tygodnia;
• Rozwiniemy sprawność fizyczną oraz wytrzymałość, zwinność i szybkość poprzez różne gry i zabawy ruchowe;
• Będziemy doskonalić koordynację wzrokowo-ruchową i umiejętność rysowania linii prostych i spiralnych;
• Będziemy wyznaczać wynik dodawania i odejmowania w zakresie 10, wskazywać liczby mniejsze i większe od podanej liczby;
• Pobawimy się w zabawy ruchowe integrujące naszą grupę;
• Wysłuchamy wiersza D. Gellnerowej „Dzieci”;
• Rozpoznamy dzieci różnych narodowości i porównamy ich wygląd;
• Wypowiemy się na temat: Co by było, gdyby wszystkie dzieci na świecie były takie same?;
• Weźmiemy udział w zabawie ruchowej „Co kojarzy Ci się z naszym krajem?”;
• Porównamy warunki życia dzieci na różnych kontynentach;
• Pogłębimy rozumienie wartości , jaką jest przyjaźń;
• Weźmiemy udział w zabawie „Indiańskie powitanie”;
• Dopasujemy sylwety dzieci do charakterystycznych domów;
• Rozwiniemy sprawność narządów artykulacyjnych w zabawie „Polowanie na bizony”;

Tydzień II „Wakacyjne podróże” (10.06.-14.06.)

• Będziemy rozróżniać środki lokomocji i określać w jaki sposób się poruszają;
• Wysłuchamy opowiadania W. Chotomskiej „Parasolka i spadochron”;
• Wyjaśnimy znaczenie słowa herb i omówimy poszczególne elementy herbu krakowskiego;
• Będziemy doskonalić analizę i syntezę sylabową i głoskową wyrazów
• Wykonamy pracę plastyczną nawiązującą tematycznie do tygodnia zajęć
• Rozwiążemy i sami ułożymy zagadki o środkach lokomocji;
• Rozwiniemy sprawność narządów artykulacyjnych
• Dowiemy się więcej na temat rzeki Wisły;
• Rozwiniemy umiejętność łączenia ze sobą różnorodnych materiałów plastycznych
• Będziemy oglądać widokówki z różnych zakątków Polski;
• Wysłuchamy wiersza Ewy Stadtmuller „Kim jesteś?”;
• Rozwiążemy krzyżówkę obrazkowo-wyrazową;
• Zaznaczymy na mapie Polski miejsca, które odwiedziliśmy;
• Wyszukamy różnice na obrazkach doskonaląc spostrzegawczość;
• Rozwiniemy umiejętność zgodnego współdziałania w zespole;
• Weźmiemy udział w zabawach parateatralnych i dramowych;
• Pożegnamy uroczyście naszych kolegów, którzy po wakacjach rozpoczną naukę w szkole;
• Wybierzemy się na wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego „Ranczo Artemidy”
• Ułożymy wyrazy z rozsypani literowej;
• Będziemy czytać teksty wyrazowo-obrazkowe;
• Wysłuchamy wiersza H. Ożogowskiej „Na hali”;
• Rozwiniemy sprawność fizyczną oraz wytrzymałość, zwinność i szybkość poprzez różne gry i zabawy ruchowe;
• Będziemy doskonalić koordynację wzrokowo-ruchową i umiejętność rysowania linii prostych i spiralnych;
• Będziemy wyznaczać wynik dodawania i odejmowania w zakresie 10, wskazywać liczby mniejsze i większe od podanej liczby;
• Poznamy nazwę najwyższych polskich gór i ich szczyty;
• Pooglądamy zdjęcia dzieci w strojach góralskich;
• Poznamy ważniejsze zabytki i miejsca Warszawy;
• Wysłuchamy opowiadania A. Oppmana „Legenda o bazyliszku”;
• Weźmiemy udział w zabawie ruchowej „Pociągiem do Warszawy” na podstawie inscenizacji H. Bechlerowej;
• Poznamy legendy związane z Krakowem;

Tydzień III ( 17.06.-21.06.) „Poznajemy cuda świata”
TYDZIEŃ FREBLOWSKI

• „Cuda-niewidy”- wzbogacimy swoje słownictwo;
• Weźmiemy udział w zabawie sensorycznej „Piaskiem malowane”;
• Rozwiniemy umiejętność współpracy w zabawie „W poszukiwaniu cudów świata”;
• Wysłuchamy wiersza D. Góry „Krzywa wieża”;
• Wysłuchamy opowiadania A. Sobich „ Fregata Oronga z Wyspy Olbrzymów Ahu. Baśń z Wyspy Wielkanocnej”;
• Ulepimy z masy solnej posągi z Wyspy Wielkanocnej;
• W oparciu o tekst piosenki „Cuda Egiptu” porozmawiamy o Sfinksie i karawanie;
• Stworzymy mapę myśli „Cuda świata”;
• Pooglądamy prezentację multimedialną dotyczącą cudów świata;
• Zapoznamy się z etapami budowania piramid na podstawie ilustracji;
• Rozwiniemy myślenie przestrzenne budując piramidę z klocków;
• Przeprowadzimy zabawę badawczą „ Jak powstaje wulkan” i „Jak powstał Mount Everest”;
• Weźmiemy udział we Mszy św. dla przedszkolaków na zakończenie roku przedszkolnego;
• Stworzymy własny hymn o cudach świata;
• Wykonamy grupową pracę plastyczno-techniczną „Wielka rafa koralowa”;
• Weźmiemy udział w zabawie z elementami pantomimy „Niezwykłe emocje”;
• Rozwiniemy sprawność fizyczną oraz wytrzymałość, zwinność i szybkość poprzez różne gry i zabawy ruchowe;
• Będziemy doskonalić koordynację wzrokowo-ruchową i umiejętność rysowania linii prostych i spiralnych;
• Będziemy wyznaczać wynik dodawania i odejmowania w zakresie 10, wskazywać liczby mniejsze i większe od podanej liczby;
• Wysłuchamy bajki A. Sobich „Jak Manui wyłowił wyspy z morza”;
• Weźmiemy udział w zabawie orientacyjno-porządkowej „Starożytni Egipcjanie”;

 Tydzień IV ( 24.06.-28.06.) „Pożegnania nadszedł czas”

• Wysłuchamy wiersza D. Gellnerowej „Z wizytą u babci”;
• Będziemy opisywać zdjęcia z gazet ukazujące miejsca wakacyjnego wypoczynku;
• Poszukamy argumentów przemawiających za wypoczynkiem na wsi;
• Wylosujemy obrazki i określimy z jakim miejscem nam się kojarzą;
• Weźmiemy udział w zabawie pantomimicznej Odgadnij co będę robił podczas wakacji;
• Wykonamy pracę plastyczną nawiązującą do tematyki tygodnia
• Uświadomimy sobie zagrożenia związane z wakacyjnym wypoczynkiem;
• Weźmiemy udział w zabawie dźwiękonaśladowczej „Co to za odgłosy?”;
• Stworzymy niepowtarzalne rysunki w zabawie „Wędrujący rysunek”;
• Przeczytamy tekst wyrazowo-obrazkowy;
• Rozwiniemy muzykalność i szybką reakcję na sygnał dźwiękowy;
• Podamy przykłady sytuacji, które mogą stanowić zagrożenie podczas wakacyjnego wypoczynku;
• Wspólnie pożegnamy kolegów i koleżanki odchodzące z przedszkola i rozpoczynające we wrześniu swoją przygodę ze szkołą;
• Będziemy liczyć zdania w wypowiedzi i wyrazy w zdaniach;
• Będziemy wypowiadać się w czasie rozmów na różne tematy bogacąc zasób słownictwa;
• Rozwiniemy sprawność fizyczną oraz wytrzymałość, zwinność i szybkość poprzez różne gry i zabawy ruchowe;
• Będziemy doskonalić koordynację wzrokowo-ruchową i umiejętność rysowania linii prostych i spiralnych;
• Będziemy wyznaczać wynik dodawania i odejmowania w zakresie 10, wskazywać liczby mniejsze i większe od podanej liczby;
• Zwrócimy uwagę na oznaki nowej pory roku;
• Wysłuchamy wiersza M. Strzałkowskiej „Przepis na lato”;
• Przedstawimy ruchowo utwór A. Vivaldiego z cyklu Cztery pory roku. Lato.;
• Zwrócimy uwagę na przedmioty potrzebne podczas wakacyjnych wędrówek;
• Weźmiemy udział w zabawie dydaktycznej „Wakacyjny plecak”;
• Odpowiemy na pytanie Co powiedziałby plecak, gdyby umiał mówić?;

„Piosenka o prawach dziecka”
Orkiestra Dni Naszych
Mam prawo żyć, mam prawo być sobą
Czuć się bezpiecznie, wolną być osobą
Mam prawo kochać i kochanym być
Nie można mnie krzywdzić, poniżać i bić
Mogę się śmiać, może się dziać pięknie
Pragnę być zdrowy, rosnąć w swoim tempie
Mam prawo wybrać sam przyjaciół swych
Nie można mnie zmuszać do uczynków złych.

Dziecka, dziecka, prawa, prawa
poważna sprawa, poważna sprawa
Dziecka, dziecka, prawa, prawa
To nie zabawa, to nie zabawa
Mam prawo śnić, mam prawo być inny
Mogę być słabszy, lecz nie czuć się winny
Mam prawo śpiewać głośno, kiedy chcę
Mam prawo płakać cicho, gdy mi źle.

 

„Zoo”
Bolesław Kołodziejski
Tutaj w zoo jest wesoło,
tutaj małpki skaczą w koło,
tutaj ciężko chodzą słonie,
biegną zebry niczym konie,
żółwie wolno ścieżką człapią,
w wodzie złote rybki chlapią.
Szop pracz, takie czyste zwierzę,
Ciągle sobie coś tam pierze.
Struś dostojnie w koło chodzi,
Śpieszyć mu się nie uchodzi.
A w najdalszej części zoo
dwa leniwce się gramolą,
wolno wchodząc na dwa drzewa,
gdzie się każdy z nich wygrzewa
I zapada w sen głęboki…