Motylki - Zamierzenia 2023

Styczeń Tydzień I

Mijają dni, miesiące?
(02.01-06.01)

 

 • Zwrócimy uwagę na budowę kalendarzy i ich charakterystyczne elementy
 • Poznamy i utrwalimy wzór graficzny głoski –r, literę r, mała i dużą, drukowaną i pisaną
 • Będziemy doskonalić analizę i syntezę słuchową podczas zabaw dydaktycznych
 • Pooglądamy różne rodzaje kalendarzy
 • Porozmawiamy na temat tego, co by było gdyby nie było kalendarzy
 • Zapoznamy się z zapisem cyfrowym liczby 7
 • Będziemy przeliczać elementy w zbiorze oraz porównywać liczebności zbiorów
 • Udoskonalimy umiejętność dodawania i odejmowania na konkretach
 • Będziemy uczestniczyć w ćwiczeniach i zabawach ruchowych
 • Rozwiniemy prawidłową wymowę głosek c i cz
 • Utrwalimy nazwy dni tygodnia
 • Wysłuchamy wiersza T. Fiutowskiej „Co robią zimą dni tygodnia?”
 • Weźmiemy udział w zabawie „Który to dzień?”
 • Utrwalimy dni tygodnia w zabawie rytmiczno-ruchowej „Cały tydzień”
 • Wykonamy własne książeczki o wydarzeniach minionego tygodnia
 • Będziemy dostrzegać określone cechy przedmiotów w zabawie „Dotknij czegoś”
 • Nauczymy się na pamięć wiersza A. Galicy „Tydzień ma siedem dni”
 • Wysłuchamy opowiadania J. Porazińskiej „Baśń o dwunastu miesiącach” i obejrzymy baśń na tablicy interaktywnej
 • Będziemy wymieniać nazwy miesięcy
 • Poszukamy rymów do nazw dni tygodnia
 • Będziemy wypowiadać  się na określony temat
 • Poznamy przysłowia o miesiącach
 • Weźmiemy udział w zabawie dydaktycznej „Z jakim miesiącem kojarzą się te przedmioty”
 • Wykonamy pracę plastyczną nawiązującą do tematu tygodnia
 • Wysłuchamy wiersza J. Brzechwy „Tydzień” 

Styczeń Tydzień II

Karnawał
(09.01-13.01)

 

 • poznamy i będziemy utrwalać wzór graficzny głoski s, literę s :małą i dużą, drukowaną i pisaną
 • rozwiniemy zainteresowania karnawałem i tradycjami z nim związanymi;
 • wysłuchamy opowiadania M. Skrobacz „Karnawałowy strój Stefana”
 • dowiemy się co oznacza słowo „karnawał” i skąd się wzięło
 • będziemy doskonalić umiejętność dokonywania analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów
 • Będziemy przeliczać elementy w zbiorze oraz porównywać liczebności zbiorów
 • Udoskonalimy umiejętność dodawania i odejmowania na konkretach
 • Będziemy uczestniczyć w ćwiczeniach i zabawach ruchowych
 • Rozwiniemy wyobraźnię wykonując maski karnawałowe
 • Nauczymy się piosenki „Śniegowa samba” oraz będziemy powtarzać fragmenty melodii na sylabach
 • Ułożymy zagadki o postaciach z balu karnawałowego
 • weźmiemy udział w zabawie „Na balu przebierańców”
 • uczestnicząc w zabawie „Stroje balowe” będziemy doskonalić liczenie w zakresie 7
 • pobawimy się w „Tańczące gwiazdki” z wykorzystaniem chusty animacyjnej
 • udoskonalimy słuch w zabawie „Zginęły klucze”
 • wykonamy pracę plastyczną związaną z tematyką tygodnia
 • wykonamy prezenty dla naszych kochanych Babć i Dziadków 😊
 • z pasków bibułki będziemy układać poznane litery
 • rozwiniemy słuch fonematyczny poprzez zabawy głoskami i zgłoskami
 • Rozwiniemy małą motorykę wycinając nożyczkami wzory odrysowane z szablonów;
 • Biorąc udział w ćwiczeniach artykulacyjnych będziemy pracować nad ruchami warg, języka i podniebienia;

Styczeń Tydzień III

Odwiedzili nas babcia i dziadziuś
(16.01-20.01)

 

 • poznamy i utrwalimy literę n: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • porozmawiamy na temat dzieciństwa członków naszej rodziny
 • dowiemy się czym jest drzewo genealogiczne i nazwiemy członków rodziny
 • poszukamy przymiotników określających babcię i dziadka
 • porozmawiamy na temat naszych babć i dziadków, będziemy mówić za co ich kochamy
 • rozwiniemy spostrzegawczość w zabawie „Literka do literki”
 • rozwiniemy sprawność fizyczną w ćwiczeniach i zabawach ruchowych m.in. „Wyszywamy serwetę dla babci i dziadka”, „Kwiatek dla babci i dziadka”, „Babcia czy dziadek”
 • wysłuchamy wiersza W. Chotomskiej „Wiersz dla babci” i porozmawiamy na jego temat
 • wykonamy prezenty dla babć i dziadków, nauczymy się piosenek i będziemy z niecierpliwością oczekiwać na miłych gości w naszym przedszkolu
 • będziemy doskonalić czytanie globalne wyrazów poprzez układanie ich z rozsypanki literowej
 • w zabawie „Uliczka babci i dziadka” będziemy ćwiczyć naszą pamięć
 • będziemy wypowiadać się na temat tempa i nastroju utworów muzycznych
 • usprawnimy dodawanie w zakresie 7
 • wysłuchamy wiersza E. Śnieżkowskiej-Bielak „Dobra wróżka”
 • utrwalimy znajomość kształtów figur geometrycznych
 • wysłuchamy wiersza J. Koczanowskiej „Dziadek”
 • weźmiemy udział w zabawie pantomimicznej „Pomagamy w pracach domowych”
 • skomponujemy obrazek z figur geometrycznych
 • podczas spacerów będziemy obserwować przyrodę w zimowej szacie
 • dostrzeżemy kontekst przyczynowo-skutkowy układając historyjkę obrazkową

Styczeń Tydzień IV

Wielcy ludzie też kiedyś byli mali
(23.01-27.01)

 

 • Rozwiniemy uczucia patriotyczne poprzez poznawanie sławnych Polaków;
 • Dowiemy się kim jest człowiek sławny pracując metodą „burzy mózgów”;
 • Poznamy ciekawostki z życia małego Fryderyka Chopina;
 • Wysłuchamy kompozycji pianisty , będziemy określać nastrój i dynamikę utworów;
 • Nauczymy się reagować ruchem na sygnał muzyczny;
 • Wykonamy pracę plastyczną inspirowaną muzyką F. Chopina;
 • Będziemy układać historyjki obrazkowe z uwzględnieniem kontekstu przyczynowo-skutkowego;
 • Będziemy przeliczać elementy w zbiorze oraz porównywać liczebności zbiorów;
 • Udoskonalimy umiejętność dodawania i odejmowania na konkretach;
 • Będziemy uczestniczyć w ćwiczeniach i zabawach ruchowych;
 • Rozwiniemy małą motorykę wycinając nożyczkami wzory odrysowane z szablonów;
 • Biorąc udział w ćwiczeniach artykulacyjnych będziemy pracować nad ruchami warg, języka i podniebienia;
 • Dowiemy się do czego potrzebne są encyklopedie i poszukamy w nich informacji o Janie Matejce;
 • Dowiemy się jakie są rodzaje malarstwa i wzbogacimy nasz słownik o terminy „martwa natura”, „portret”, „pejzaż”;
 • Przyglądniemy się twórczości Jana Matejki;
 • Wzbogacimy swoją wiedzę na temat kompozycji, podziału barw oraz atrybutów malarskich;
 • Rozwiniemy mowę dzieląc się wrażeniami na temat obejrzanych obrazów;
 • Wysłuchamy wiersza W. Badalskiej „Mikołaj Kopernik”;
 • Poznamy szczegóły i ciekawostki z życia Mikołaja Kopernika;
 • Przeprowadzimy zabawy badawcze z globusem i lampką poznając ruchy Ziemi;
 • Poprzez zabawę „Dzień i noc” utrwalimy teorię M. Kopernika;
 • Poznamy obraz J. Matejki „ Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem”;
 • Wykonamy pracę plastyczno-techniczną ”Luneta”;
 • Poznamy niektóre fakty z życia słynnej chemiczki M. Skłodowskiej – Curie;
 • Poznamy nazwy narzędzi używanych przez chemików;
 • Będziemy poznawać właściwości wody i określać stany skupienia;
 • Poznamy elementy biografii papieża św. Jana Pawła II i wysłuchamy opowiadania J. Krzyżanek „Jak Karolek został papieżem”;
 • Wykonamy pracę plastyczną „ Św. Jan Paweł II – przyjaciel ludzi”;
 • Wysłuchamy opowieści „Karol Wojtyła – miłośnik gór”, interpretując ją ruchem;
 • Pooglądamy film opowiadający o życiu św. Jana Pawła II;

Luty TYDZIEŃ I

„Nasze zmysły"
(30.01-03.02)

 • Wysłuchamy opowiadania Agaty Widzowskiej Płotek z kości
 • Poznamy literę b, B
 • Poznamy sposoby spędzania wypoczynku zimą
 • Poznamy zasady bezpiecznego wypoczynku podczas ferii zimowych
 • Rozpoznamy kolegę za pomocą dotyku
 • Nazwiemy wskazane części ciała
 • Zaznaczymy na rysunku narządy zmysłów
 • Wysłuchamy piosenki czuję świat
 • Wykorzystamy narządy zmysłów podczas zabaw badawczych
 • Wykonamy ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne
 • Rozwiążemy zagadki o częściach ciała
 • Będziemy różnicować słowa różniące się jedną głoską
 • Odszukamy słowa kryte w innych słowach
 • Podamy przykłady, w jaki sposób uniknąć hałasu w Sali przedszkolnej
 • Podamy liczbę mnogą i zdrobnienia podanych słów
 • Wykonamy pracę plastyczną związaną z tematyką tygodnia

Luty TYDZIEŃ II

„Poznajemy różne zawody"
(06.02-10.02)

 • Wysłuchamy opowiadania Barbary Szelągowskiej Kim będę w przyszłości
 • Poznamy literę g, G
 • Określimy, na czym polega praca przedstawicieli wybranych zawodów
 • Wskażemy rekwizyty potrzebne do wykonywania danego zawodu
 • Wykonamy pracę plastyczną przedstawiającą nasz wymarzony zawód
 • Rozpoznamy zawody na podstawie ich słownych opisów
 • Rozwiążemy zagadki dotyczące zawodów
 • Stworzymy żeńskie odpowiedniki męskich zawodów
 • Poznamy właściwości magnesu
 • Wymienimy narzędzia potrzebne w pracy ogrodnika
 • Poznamy etap powstawania chleba
 • Wspólnie upieczemy pizze
 • Poznamy cyfrę 8
 • Określimy relacje zachodzące między liczbami, wpisują  między nie odpowiedni znak matematyczny
 • <, > lub = (6 latki)
 • Rozwiążemy rebusy fonetyczne  

Luty TYDZIEŃ III

„Zabawy na śniegu"
(13.02-17.02)

 • Wysłuchamy opowiadania Agaty Widzowskiej Z górki na pazurki
 • Poznamy literę w, W
 • Będziemy uczestniczyć w balu karnawałowym,
 • Rozwiniemy swoją sprawność ruchową poprzez udział w tańcach oraz zabawach ruchowych podczas balu
 • Wypowiemy się na temat przebrań swoich i kolegów
 • Ubierzemy ubrania odpowiednie do jazdy na nartach
 • Rozwiążemy i ułożymy zagadki o tematyce zimowej
 • Zbadamy, czy śnieg jest czysty
 • Wysłuchamy piosenki Bezpiecznie zimą
 • Zademonstrujemy ruchami różne zabawy na śniegu
 • Wypowiemy się na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie zimowych zabaw
 • Poznamy różne rodzaje termometrów
 • Poznamy różne dyscypliny sportowe
 • Powiemy jak, lubimy spędzać czas w zimie
 • Rozwiążemy i ułożymy zdania tekstowe
 • Wykonamy pracę plastyczną związaną z tematem tygodnia 

Luty TYDZIEŃ IV

„Różne rodzaje parków"
(20.02-24.02)

 • Wysłuchamy opowiadania Barbary Szelągowskiej Parkowy zawrót głowy
 • Stworzymy nazwy dla parku, w którym można spotkać dinozaury
 • Porozmawiamy o parku jurajskim i o dinozaurach 
 • Spróbujemy podać cechy charakterystyczne dla dinozaurów mięsożernych i roślinożernych
 • Spróbujemy dowiedzieć się w jakich warunkach żyły dinozaury
 • Dowiemy się czym jest skamielina oraz jak nazywa się dyscyplina naukowa zajmująca się skamieniałościami 
 • Stworzymy nowego dinozaura oraz wymyślimy dla niego nazwę
 • Odbędziemy wirtualną wycieczkę po parkach wodnych, z wykorzystaniem internetu 
 • Spróbujemy wykonać łódeczkę metodą origami
 • Dowiemy się jak stworzyć ciecz nienewtonowską
 • Poznamy zasady zwiedzania parków narodowych
 • Stworzymy własne logo parku narodowego
 • Stworzymy nowe nazwy atrakcji dostępnych w parku rozrywki 
 • Określimy, co można zobaczyć w parku miniatur
 • Wykonamy pracę plastyczną związaną z tematyką tygodnia 

Marzec Tydzień I

"Tak mija nam czas"
(27.02-03.03)

 • Wybierzemy się do magicznej krainy Losarap, wykonując zadania pomożemy odzyskać mieszkańcom sześć zagubionych parasoli;
 • Poznamy wzór graficzny głoski p, literę P i p oraz będziemy utrwalać ten wzór;
 • Poszukamy słów z głoską ‘p’ w nagłosie;
 • Wysłuchamy wiersza M. Konopnickiej „Parasol”
 • Będziemy układać słowa z rozsypani literowej;
 • Zwrócimy uwagę na mijający czas na podstawie przykładów z życia ludzi , przyrody i literatury;
 • Wysłuchamy opowiadania H. Bechlerowej „Wiosenna wędrówka”;
 • Rozwiniemy umiejętność liczenia w grze „Losowanie gwiazdek”;
 • Będziemy układać historyjki obrazkowe z uwzględnieniem kontekstu przyczynowo-skutkowego;
 • Porozmawiamy o porach dnia i tym co sięz nimi wiąże;
 • Poznamy wygląd i wyposażenie zakładu zegarmistrzowskiego oraz pracę zegarmistrza;
 • Poznamy różne przyrządy służące do pomiaru czasu;
 • Weźmiemy udział w zabawie matematycznej „Od zegara do zegara”;
 • Będziemy wypowiadać się na temat przyszłości;
 • Wysłuchamy wiersza M. Przewoźniaka „Wynalazki”;
 • Poszukamy odpowiedzi na pytanie co to jest przeszłość, teraźniejszość i przyszłość;
 • Posegregujemy obrazki przedmiotów na te które kojarzą się z przeszłością i te które kojarzą się z teraźniejszością;
 • Dokończymy zdanie : Gdybym był wynalazcą, stworzyłbym…;
 • Rozwiniemy wyobraźnię i kreatywność tworząc w grupach wehikuły czasu;
 • Będziemy przeliczać elementy w zbiorze oraz porównywać liczebności zbiorów;
 • Udoskonalimy umiejętność dodawania i odejmowania na konkretach;
 • Będziemy uczestniczyć w ćwiczeniach i zabawach ruchowych;
 • W Środę Popielcową będziemy uczestniczyć we Mszy św.

Marzec Tydzień II

"Muzyka jest wszędzie"
(06.03-10.03)

 • Poznamy wzór graficzny głoski z- literę z i Z oraz będziemy utrwalać ten wzór;
 • Poznamy rolę batuty w pracy dyrygenta;
 • Rozwiniemy inwencję twórczą w zabawie „Szukamy dźwięków”;
 • W zabawie „Omiń woreczki” rozwiniemy sprawność fizyczną oraz zwinność i szybkość;
 • Wykonamy proste instrumenty muzyczne i będziemy na nich akompaniować do piosenki;
 • Wysłuchamy opowiadania M. Orłonia „Zbuntowana orkiestra”;
 • Weźmiemy udział w zabawie rytmicznej „W naszym przedszkolu”;
 • Rozwiniemy umiejętność śpiewania piosenek;
 • Poznamy odtwarzacze muzyki wykorzystywane dawniej i dziś;
 • Weźmiemy udział w teleturnieju „Jaka to melodia?”;
 • Utrwalimy poznane cyfry, będziemy przeliczać elementy w zbiorze i porównywać liczebności zbiorów;
 • Będziemy doskonalić dodawanie i odejmowanie na konkretach;
 • Dowiemy się co to jest gama, odczytamy nazwy solmizacyjne z kartoników oraz nauczymy się ją śpiewać i grać;
 • Weźmiemy udział w zabawie „Zaśpiewaj co zagram”;
 • Stworzymy fabułę do wysłuchanego utworu instrumentalnego;
 • Wyrazimy nastrój muzyki F. Chopina w ekspresji plastycznej;
 • Stworzymy własną kompozycję muzyczną z wykorzystaniem słoików wypełnionych wodą;
 • Rozwiniemy wyobraźnię i twórczość artystyczną podczas wykonywania prac plastycznych;

Marzec Tydzień III

"Mamy różne charaktery"
(13.03-17.03)

 • Poznamy wzór graficzny głoski u- literę u i U oraz będziemy utrwalać te wzory;
 • Rozwiniemy umiejętność wyrażania i nazywania swoich uczuć;`
 • Wzbogacimy słownictwo w zabawie „Turniej słów”;
 • Rozwiniemy sprawność fizyczną w zabawach ruchowych „Zamieniamy się miejscami”, „Smutek i radość”, „Rozrzucone cukierki”;
 • Wspólnie zastanowimy się nad tym jak możemy kogoś pocieszyć;
 • Będziemy oceniać zachowania swoje i bohaterów literackich;
 • Wysłuchamy opowiadania R. Piątkowskiej „Złość”;
 • Poszukamy sposobów na to jak poradzić sobie ze złością;
 • Posegregujemy postacie znane z bajek i baśni na te pozytywne i negatywne;
 • Porozmawiamy o wartościach takich jak : dobro, miłość, rodzina, spokój, bezpieczeństwo;
 • Weźmiemy udział w zabawie „Ważne słowa” według T. Fiutowskiej;
 • Wysłuchamy wiersza I . Suchorzewskiej „Chwalipięta”;
 • Weźmiemy udział w zabawie matematycznej „Dzieci i czarodziej”;
 • Będziemy doskonalić umiejętność dodawania i odejmowania oraz porównywać elementy w zbiorze;
 • Porozmawiamy o emocjach i ich znaczeniu w naszym życiu;
 • Popracujemy nad analizą i syntezą głoskową wyrazów;

Marzec Tydzień IV

"Wiosna, wiosna"
(20.03-24.03)

 • Poznamy wzór graficzny głoski c – literę C i c oraz będziemy utrwalać ten wzór;
 • Poznamy zmiany w przyrodzie charakterystyczne dla zbliżającej się nowej pory roku;
 • Będziemy spacerować szukając oznak wiosny w naszym otoczeniu;
 • Weźmiemy udział w zabawach ruchowych „Ptaki w gniazdkach”, „Pomieszane pory roku”, „Wiosna budzi kwiatki”;
 • Poznamy ciekawostki z życia wiosennej przyrody;
 • Porozmawiamy o ptakach powracających do nas na wiosnę;
 • Pooglądamy teatrzyk sylwet na podstawie utworu B. Szurowskiej „Zwiastuny wiosny”;
 • Wykonamy wianki dla Pani Wiosny;
 • Wysłuchamy wiersza M. Kownackiej „Marzanna”;
 • Poznamy zapis cyfrowy liczby 0;
 • Wysłuchamy wiersza T. Fiutowskiej „Co nam dajesz wiosno”;
 • Poznamy budowę tulipana i nazwiemy poszczególne części rośliny;
 • Wysłuchamy opowiadania H. Zdzitowieckiej „ Szukamy wiosny”;
 • Będziemy doskonalić małą motorykę w ćwiczeniach ruchowo-graficznych „Co narysowałam?”;
 • W zabawie „Nazwij obrazki” będziemy doskonalić analizę i syntezę sylabową i głoskową;
 • Weźmiemy udział w zabawach matematycznych „Chowamy na łące” i „Ile razy?”;
 • Dowiemy się co potrzebne jest roślinie do życia;
 • Rozwiniemy naszą wyobraźnię i twórczość artystyczną wykonując pracę plastyczną;

Kwiecień Tydzień I

(3.04 – 6.04)

 • Wysłuchamy opowiadania Agaty Widzowskiej Pisanki, kraszanki
 • Posegregujemy obrazki związane ze świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy
 • Poznamy literę j, J
 • Wyjaśnimy różnicę między pisanką, a kraszanką
 • Utrwalimy określenie położenia przedmiotów w przestrzeni
 • Omówimy wygląd kartek wielkanocnych
 • Wysłuchamy piosenkę Koszyczek dobrych życzeń
 • Poznamy budowę jajka
 • Rozpoznamy podczas zabawy badawczej jajko surowe i ugotowane
 • Wykonamy pracę plastyczną związaną z tematem tygodnia
 • Wysiejemy owies i rzeżuchę
 • Odkryjemy zapis cyfrowy liczby 9
 • Poznamy tradycje związane z Wielkanocą
 • Poznamy potrawy pojawiające się na wielkanocnym stole

Kwiecień Tydzień II

(11.04 – 14.04)

 • Wysłuchamy opowiadania Barbary Szelągowskiej Pola i Leon w krainie gwiazd
 • Poznamy postać Mikołaja Kopernika oraz dawnych i obecnych sposobów prowadzenia obserwacji
 • Poznamy literę ł, Ł
 • Wyjaśnimy pojęcie gwiazdozbiór
 • Poznamy kulisty model ziemi – globus
 • Weźmiemy udział w zabawie badawczej Jak powstaje dzień i noc
 • Obejrzymy książki związane z kosmosem
 • Wysłuchamy piosenki Kosmiczne wirowanie
 • Nazwiemy kolejne planety Układu Słonecznego
 • Odkryjemy cyfrowy zapis liczby 10
 • Wysłuchamy ciekawostek na temat Księżyca
 • Użyjemy słowa rakieta w różnych znaczeniach
 • Wykonamy model układu słonecznego

Kwiecień Tydzień III

(17.04 – 21.04 )

 • Wysłuchamy opowiadania Małgorzaty Skrobacz Spotkanie z małym czarodziejem
 • Porównamy wygląd drzew iglastych i liściastych
 • Poznamy literę F, f
 • Podamy skojarzenia do słowa las
 • Omówimy części drzewa
 • Dowiemy się, gdzie jest powietrze i jak oczyścić wodę podczas zabaw
 • Wysłuchamy piosenki Nasza błękitna planeta
 • Wypowiemy się, jak należy zachowywać się w lesie
 • Poznamy pojęcie recykling
 • Posegregujemy odpady do odpowiednich koszy
 • Posprzątamy nasze najbliższe otoczenie
 • Wyjaśnimy, dlaczego trzeba chronić kwiaty
 • Wykonamy pracę plastyczną związaną z tematyką tygodnia

Kwiecień Tydzień IV

(24.04 – 28.04 )

 • Wysłuchamy opowiadania Barbary Szelągowskiej Konkurs i spełnione marzenie
 • Będziemy uczestniczyć w zabawach konstrukcyjnych w małych zespołach
 • Rozpoznamy na ilustracjach i widokówkach swoją miejscowość
 • Poznamy literę H, h
 • Wymyślimy nowe nazwy ulic pochodzące od nazw owoców
 • Porównamy wygląd domów dawniej i dziś
 • Wyjaśnimy pochodzenie nazwy stolicy Polski
 • Wysłuchamy piosenkę Nasza ojczyzna
 • Wykonamy pracę plastyczną związaną z tematyką tygodnia
 • Omówimy położenie geograficzne Polski i jej symbole narodowe
 • Wysłuchamy nagrania hymnu państwowego w pozycji na baczność
 • Ułożymy kompozycję z figur geometrycznych
 • Stworzymy kolekcje i nadamy im nazwy

Maj Tydzień I

Jestem Polakiem i Europejczykiem!
(08.05 - 12.05)

 • Rozwiniemy naszą wyobraźnię i twórczość artystyczną wykonując pracę plastyczną;
 • Rozwiniemy umiejętność śpiewania piosenek;
 • Utrwalimy poznane cyfry, będziemy przeliczać elementy w zbiorze i porównywać liczebności zbiorów;
 • Będziemy doskonalić dodawanie i odejmowanie na konkretach;
 • Rozwiniemy wyobraźnię i twórczość artystyczną podczas wykonywania prac plastycznych;
 • Poznamy legendę o „Warsie i Sawie”;
 • Będziemy doskonalić słuch fonematyczny w zabawie „Wars łowi”;
 • Będziemy wyszukiwać litery w wyrazach;
 • Porozmawiamy o tym czym jest Unia Europejska;
 • Dowiemy się jakie mamy symbole narodowe i jak należy się z nimi obchodzić;
 • Spróbujemy zdefiniować słowo „ojczyzna”;
 • Weźmiemy udział w zabawie ruchowej „Wycieczka po Europie”;
 • Będziemy reagować ruchem na rytm utworu muzycznego;
 • Ułożymy obrazki zgodnie z kolejnością zapamiętaną, ćwicząc naszą pamięć;
 • Za pomocą ruchu będziemy przedstawiać to, co jest na zdjęciu;
 • Będziemy nazywać najważniejsze miejsca w Polsce;
 • Wyruszymy w podróż po Polsce, odgadując zagadki;
 • Będziemy ćwiczyć małą motorykę, układając flagę Polski z wykorzystaniem Daru 10;
 • Obejrzymy film edukacyjny o symbolach Polski;
 • Odszukamy wszystkie zagubione gwiazdki z flagi Unii Europejskiej;
 • Wysłuchamy „Ody do Radości”;

Maj Tydzień II

Wiosna na łące
(15.05 - 19.05)

 • Wybierzemy się na łąkę, poznamy jej mieszkańców, odczytamy ich nazwy i umieścimy we właściwych miejscach;
 • Poznamy wzór graficzny głoski ż, literę Ż i ż oraz będziemy utrwalać ten wzór;
 • Poszukamy słów z głoską ‘ż’ w nagłosie, śródgłosie i wygłosie;
 • Rozszyfrujemy wyrazy poprzez naklejanie pod obrazkami odpowiednich liter;
 • Będziemy układać słowa z rozsypani literowej;
 • Rozpoznamy odgłosy dochodzące wiosną z łąki;
 • Rozwiniemy sprawność narządów artykulacyjnych poprzez zabawę rytmiczną z wykorzystaniem wiersza T. Fiutowskiej „Żabie łapki;
 • Będziemy oglądać różne gatunki żab, omawiać ich wygląd, poznamy ciekawostki z ich życia;
 • Będziemy układać historyjki obrazkowe z uwzględnieniem kontekstu przyczynowo-skutkowego;
 • Udoskonalimy umiejętność dokonywania analizy i syntezy sylabowej i głoskowej;
 • Omówimy cykl rozwojowy żaby;
 • Będziemy ćwiczyć zwinność i zręczność inspirując się wierszem T. Fiutowskiej „Ogłoszenie”;
 • Wysłuchamy opowiadania W. Kozłowskiego „Nikt mnie więcej nie zobaczy”;
 • Poznamy cykl rozwojowy motyla;
 • Poszerzymy swoje doświadczenia plastyczne i techniczne wykonując prace plastyczne;
 • Wysłuchamy opowiadania G. Kasdepke „Pamiątka druga, czyli ogryzek”
 • Weźmiemy udział w zabawie ruchowej „Uważne motyle”;
 • Będziemy aktywnie słuchać muzyki klasycznej według metody B. Strauss;
 • Zwrócenie uwagi na przystosowanie zwierząt do życia w danym środowisku;
 • Będziemy przeliczać elementy w zbiorze oraz porównywać liczebności zbiorów;
 • Udoskonalimy umiejętność dodawania i odejmowania na konkretach;

Maj Tydzień III

Nasi kochani rodzice
(22.05 - 26.05)

 • Będziemy wypowiadać się na temat naszych rodziców;
 • Odpowiemy na pytania : Co to jest miłość? Gdzie można ją spotkać?;
 • Rozwiniemy sprawność fizyczną biorąc udział w zabawach ruchowych „Jadą goście”, „Kocham moich rodziców”, „Obudź instrumenty”;
 • Rozwiniemy myślenie logiczne rozwiązując zagadki;
 • Wypowiemy się na temat spędzania wolnego czasu z rodzicami;
 • Wysłuchamy opowiadania I. Landau „Wróżka Weronika”;
 • Odszukamy w kalendarzu daty oznaczające Dzień Matki i Dzień Ojca;
 • Weźmiemy udział w zabawie matematycznej „Robimy zakupy”;
 • Udoskonalimy sprawność rąk i rozwiniemy twórczość wykonując prace plastyczne;
 • Będziemy dokonywać analizy głoskowej i sylabowej oraz utrwalać poznane litery;
 • Będziemy przeliczać, dodawać, odejmować na konkretach;
 • Będziemy ważyć i porównywać masę przedmiotów;
 • Weźmiemy udział w zabawie ruchowej „Domino kwiatowe”;
 • Wysłuchamy wiersza E. Waśniowskiej „Tatuś”;
 • Rozwiniemy poczucie rytmu w zabawie „Wysoko-nisko”;
 • Dokończymy zdanie „Moi rodzice lubią , kiedy ja…”;
 • Wystukamy serduszkowce rytmy na instrumentach perkusyjnych;
 • Rozwiniemy umiejętność współpracy, pracując w grupach;

Maj Tydzień IV

Wiosna na wsi
(29.05 - 02.06)

 • Będziemy podziwiać krajobrazy wiosenne, oglądając reprodukcje malarskie;
 • Rozwiniemy umiejętność śpiewania piosenek;
 • Będziemy tworzyć liczbę mnogą od nazw podanych w liczbie pojedynczej;
 • Poszukamy rymujących się słów;
 • Utrwalimy poznane cyfry, będziemy przeliczać elementy w zbiorze i porównywać liczebności zbiorów;
 • Będziemy doskonalić dodawanie i odejmowanie na konkretach;
 • Rozwiniemy wyobraźnię i twórczość artystyczną podczas wykonywania prac plastycznych;
 • Rozwiniemy umiejętność poprawnego formułowania zdań i pytań;
 • Utrwalimy pojęcia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni;
 • Będziemy układać wyrazy z poznanych liter;
 • Poznamy różne gatunki żab, wyjaśnimy znaczenie barwy ochronnej w życiu zwierząt;
 • Będziemy rozpoznawać na mapie świata tereny zielone;
 • Utrwalimy nazwy zwierząt zamieszkujących wiejskie podwórka;
 • Nazwiemy domy zwierząt hodowanych na wsi i rodzaj spożywanego przez nich pokarmu;
 • Wysłuchamy wiersza A. Widzowskiej „Kogutek”;
 • Rozpoznamy odgłosy pojawiające się na wiejskim podwórku;
 • Przyrządzimy tradycyjne wiejskie potrawy;
 • Poznamy przysłowia związane ze zwierzętami hodowanymi na wsi;
 • Wysłuchamy opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby „Z wizytą na wsi”;