Motylki - zamierzenia - Październik

 

 

Tydzień I
„Idzie jesień…przez ogród i sad”
(01.10-04.10)
• Będziemy doskonalić analizę i syntezę słuchową podczas zabaw dydaktycznych;
• Będziemy przeliczać elementy w zbiorze oraz porównywać liczebności zbiorów;
• Będziemy uczestniczyć w ćwiczeniach i zabawach ruchowych doskonalących naszą sprawność fizyczną;
• Wykonamy pracę plastyczną nawiązującą do tematu tygodnia;
• Wysłuchamy wiersza „Ola w sadzie” I. Fabiszewskiej;
• Zastanowimy się co wyróżnia jesień spośród innych pór roku;
• Będziemy nazywać liście i owoce wybranych drzew owocowych;
• Weźmiemy udział w zabawie dydaktycznej „Jesienne drzewa”;
• Wysłuchamy opowiadania „Babie lato” Marty Jelonek;
• Poznamy wzór graficzny głoski ‘O’, mała i duża literę ‘O’ drukowaną i pisaną;
• Będziemy utrwalać wzór graficzny głoski ‘O’;
• Będziemy wypowiadać się na temat jesieni oraz ilustracji obrazujących jesień;
• Weźmiemy udział w zabawie matematycznej „Pod drzewami jesienią”;
• Zorganizujemy zawody w toczeniu kasztana na odległość na świeżym powietrzu;
• Wyodrębnimy głoski w nagłosie i wykonamy ćwiczenia fonacyjne;
• Wysłuchamy opowiadania M. Jelonek „Grzybobranie”;
• Weźmiemy udział w zabawie słownej „Rymujemy”;
• Poznamy ciekawostki związane z życiem jeża, osy i szerszenia;
• Nauczymy się przeliczać słowa w zdaniu;
• Wysłuchamy opowiadania „Jesienna wizyta u dziadków” S. Karaszewskiego;
• Poznamy słowa i melodię piosenki „Wiatr psotnik”;
• Będziemy rozpoznawać owoce, wykorzystując zmysły;
• Poznamy zapis graficzny liczb 1 i 2;
• Poznamy wartości odżywcze przetworów;
• Wysłuchamy wiersza W. Kosteckiej „Na rynku”;

Jesienna cza – cza”

Kolorowa jesień już chodzi po lesie
Kasztankową grę dzisiaj zagra wiatr
Wietrzyk gwiżdże cza cze w jesiennym bukiecie
A dzieci śpiewają cza – cza – cza

Ref.: Tańczymy cza cza cza
Cza cze wietrzyk gra
Liście tańczą cza czę
więc tańczę i ja. ...

Już jesienna pora, już skaczą żołędzie
Jarzębina sznur dziś czerwony ma
Jesienny czas, moc kolorów jest wszędzie
Jesienią śpiewamy cza cza cza

Ref.: Tańczymy cza cza cza
Cza cze deszczyk gra
Liście tańczą cza cze
więc tańczę i ja. ...

Bronisława Ostrowska

„Wiewiórki”

Wiewiórki młode dwie

Na sośnie się spotkały:

-Jak pani spędza dnie?

Co robi przez dzień cały?

-Ja skaczę cały dzień,

ciesząc się ciepłym słonkiem,

lub śpię zaszyta w cień,

nakrywszy się ogonkiem.

-A, proszę pani, ja

gromadzę wciąż zapasy.

Na czas, gdy zima zła

pokryje śniegiem lasy.