Motylki - zamierzenia - Maj

Maj -Tydzień I
Tematyka – Moja ojczyzna
 Rozpoznawanie charakterystycznych miejsc przedstawionych na pocztówkach.
 Przygotowanie do wysłania pocztówki z pozdrowieniami.
 Utrwalanie własnego adresu.
 Tutaj mieszkam – ćwiczenie słuchu fonematycznego. Słuchanie piosenki Jestem Polakiem.
 Polska i jej symbole narodowe – słuchanie opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby Dzień Flagi.
 Dzień Flagi w mojej miejscowości – rysowanie na papierze ściernym.
 Wykonanie puzzli Mapa Polski. Kolorowanie flagi Polski.
 Podróż do Warszawy – zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi.
 Poznajemy nasz kraj – słuchanie legend
 Wykonanie flagi Polski.
● Nauka pierwszej zwrotki piosenki Jestem Polakiem na zasadzie echa muzycznego.
● Zabawa słuchowo-ruchowa Podróż dookoła Polski – ćwiczenia słuchu fonematycznego.
● Z wizytą u naszych sąsiadów – zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi.
● Słuchanie polskich piosenek ludowych. Własne improwizacje taneczne.
●Poznawanie polskich strojów ludowych.
●Poznajemy Unię Europejską
●Zabawy relaksujące
Maj - Tydzień II
Tematyka – Łąka w maju
 Wypowiadanie się na temat obrazka przedstawiającego łąkę
 . Porównywanie łąki przedstawionej na obrazku z łąką rzeczywistą
 Utrwalanie barw ciepłych i barw zimnych.
 Malowanie łąki wiosną techniką- malowanie tiulem.
 Zabawy na łące – ćwiczenie orientacji na kartce papieru.
 Poznawanie pojęcia tangram.
 Układanie tangramu.
 Zabawy przy piosence Karuzela na łące.
 Zabawa rozwijająca koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową – Mieszkańcy łąki.
 Wiosenne kwiaty – wykonywanie kwiatów z papieru.
 Oglądanie obrazków, odszukiwanie różnic między nimi.
●Kontynuowanie rozpoczętego rytmu – naklejanie w pustych polach odpowiednich naklejek.
 Małe owady i duże owady – słuchanie opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby Barwy ochronne.
 Zajęcia umuzykalniające. Łączenie muzyki z plastyką.
 Ślimak, ślimak, pokaż rogi – poznawanie wyglądu i zwyczajów ślimaka.
 Wykonanie zielnika z roślin zebranych na łące.
 Utrwalanie nazw wybranych roślin zielnych.
Maj - Tydzień III
Tematyka – Święto rodziców
● Wspólne oglądanie rodzinnych fotografii
● Wypowiadanie się na temat swojej rodziny oraz okoliczności wykonania zdjęć. Używanie nazw
określających stopień pokrewieństwa.
 Ćwiczenia oddechowe Wyścig serduszek. Wydłużanie fazy wydechowej.
 Wykonanie girlandy z serduszek
 Rozmowa na temat: Jaka jest moja rodzina? W jaki sposób spędzam czas z najbliższymi?
 Osłuchanie z piosenką M jak mama, T jak tata.
● Nauka wiersza A. Widzowskiej Dla Mamy i Taty.
●Portrety moich rodziców – zajęcia plastyczne – rysowanie pastelami olejnymi.
● Oglądanie albumu przyrodniczego z kwiatami.
● Poznawanie nazw wybranych kwiatów.
● Kalkowanie, kolorowanie i wycinanie kwiatów. Rozwijanie sprawności manualnej.
● Zabawa rozwijająca spostrzegawczość i koordynację wzrokowo-ruchową oraz umiejętności liczenia –
Znajdź taki sam kwiatek.
Maj – Tydzień IV
Tematyka – Niby tacy sami a inni
● Rozmowa na temat piosenki „Dziwni goście”
● Zabawy rozwijające poczucie własnej wartości
● Rozwijanie mowy,
● Kształtowanie postawy tolerancji stosunku do dzieci niepełnosprawnych
● Wykonanie pracy plastycznej „Dzieci z całego świata”
● Zabawy z zastosowaniem wagi szalkowej
● porównywanie masy przedmiotów, zapoznanie z działaniem wagi szalkowej
● utrwalanie nazw miesięcy
●Układanie zdań o danych obrazkach
● obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie
● Ćwiczenia w czytaniu
● zabawy rozwijające wyobraźnię , zdolności obrazowania tekstu ruchem, wyrażania emocji.
●Wykonanie papierowych pacynek paluszkowych
●Utrwalanie zabaw muzycznych z całego tygodnia