Koziołeczek

Pszczółki i Motylki biorą udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „IDŹ TY LEPIEJ KOZIOŁECZKU, SZUKAĆ SWEGO PACANOWA”. Głównym założeniem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, promowanie czytelnictwa, wychowanie do wartości, kształtowanie właściwych postaw społecznych, poczucia przynależności narodowej oraz wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie. Projekt obejmuje realizację zaproponowanych przez autorki zadań, zgodnie z harmonogramem, lecz sposób ich realizacji, jest całkowicie dowolny i uzależniony od inwencji nauczyciela oraz pomysłowości dzieci. W ramach projektu pszczółki przygotowały i wysłały kartkę z pozdrowieniami do ECB. 

"Motylki" w ramach zadania listopadowego "Jak poznałem Koziołka Matołka" zaprosiły do swojej grupy Panią Dyrektor, która przeczytała nam "Przygody Koziołka Matołka".

zdj Koziołeczek Pszcz

zdj koziołek 1