Program "Mamo, tato, wolę wodę"

Nasze przedszkole bierze udział w programie edukacyjnym „Mamo, tato, wolę wodę”. Jest to jeden z najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce. Realizowane treści skierowane są do wszystkich przedszkolnych grup wiekowych. Nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci już od najmłodszych lat prawidłowych nawyków żywieniowych, ze szczególnym uwzględnieniem wody w codziennej diecie oraz zwrócenie uwagi na rolę jaką pełni w otaczającym świecie. W ramach programu realizowane są scenariusze zajęć oparte na materiałach udostępnionych nauczycielom realizującym program. Materiały edukacyjno–poznawcze, zostały przygotowane w oparciu o możliwości dzieci. Skupiają się na dostarczeniu odpowiedniej wiedzy poprzez zabawę.