Opłaty

 

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu:

Opłatę za pobyt w przedszkolu reguluje Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw RP Warszawa, dnia 18 lipca 2013r., Poz. 827).

Wysokość opłaty za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin wynosi 1zł. . Pobyt dziecka realizującego obowiązek przedszkolny (zerówka) jest bezpłatny. Stawka żywieniowa całodzienna wynosi: 14,00 zł (CATERING)

NIE  POBIERAMY  CZESNEGO !