Rekrutacja

Szanowni Rodzice!

W związku z panującą pandemią karty zapisu dziecka do przedszkola można przesyłać drogą internetową: skan lub zdjęcie na maila przedszkola!!

Forma papierowa będzie przyjmowana po zakończeiu kwarantanny.

 

 

Od 1 marca rozpoczyna sie rekrutacja dzieci na rok szkolny 2020/2021

Zapraszam do zapoznania się z następującymi dokumentami:

 

 Karta zapisu dziecka

Oświadczenie o samodzielności

Zaświadczenie proboszcza

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu

Oświadczenie o wielodzietności

Ważne informacje 

Klauzula informacyjna

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zasady rekrutacji

Kryteria

Harmonogram

Wyżej wymienione dokumenty można przynieść do przedszkola wypełnione lub oderbrać na miejscu.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.