Dyżur wakacyjny 2021

Prosimy Rodziców, którzy zapisali dzieci na dyżur wakacyjny, o dostarczenie zaświadczenia o zatrudnieniu i nie przebywaniu na urlopie (zdrowotnym, wychowawczym, macierzyńskim…) – do dnia 18.05.2021 (dotyczy obydwojga Rodziców)

Zasady naboru

Karta zapisu

Procedury

Zgoda

Oświadczenia