Dokumenty do pobrania

DOKUMENTY DO REKRUTACJI MOŻNA POBRAĆ W PRZEDSZKOLU LUB PONIŻEJ:

 1. Deklaracja kontynuowania edukacji przedszkolnej

            (dla dzieci uczęszczających do naszego przedszkola) 

                                           Deklaracja kontynuacji

2. Karta Zapisu Dziecka

                                           Karta Zapisu Dziecka

3. Oświadczenie o samodzielności dziecka

                                           Oświadczenie o samodzielności dziecka

4. Zaświadczenie Księdza Proboszcza

                                             Zaświadczenie Ks. Proboszcza

5. Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych

                                            klauzula informacyjna

                            Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

6. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

          (jeśli spełnione są warunki)

                           Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

7. Oświadczenie o wielodzietności rodziny

           (dla rodzin z 3 lub więcej dziećmi)

                            Oświadczenie o wielodzietności rodziny

8. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola

              (dla dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia)

                         Potwierdzenie woli zapisu dziecka