Dokumenty do pobrania

DOKUMENTY DO REKRUTACJI MOŻNA POBRAĆ W PRZEDSZKOLU LUB PONIŻEJ:

 1. Deklaracja kontynuowania edukacji przedszkolnej
  (dla dzieci uczęszczających do naszego przedszkola)
 2. Karta Zapisu Dziecka
 3. Oświadczenie o samodzielności dziecka
 4. Zaświadczenie Księdza Proboszcza
 5. Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 6. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
  (jeśli spełnione są warunki)
 7. Oświadczenie o wielodzietności rodziny
  (dla rodzin z 3 lub więcej dziećmi)
 8. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola
  (dla dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia)