Dokumenty do pobrania

DOKUMENTY DO REKRUTACJI MOŻNA POBRAĆ W PRZEDSZKOLU LUB PONIŻEJ:

 

Deklaracja kontynuowania edukacji przedszkolnej

(dla dzieci uczęszczających do naszego przedszkola) 

 Deklaracja kontynuacji

Karta Zapisu Dziecka

 Karta Zapisu Dziecka

Oświadczenie o samodzielności dziecka

 Oświadczenie o samodzielności dziecka

Zaświadczenie Księdza Proboszcza

Zaświadczenie Ks. Proboszcza

Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych

klauzula informacyjna

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

(jeśli spełnione są warunki)

 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności rodziny

(dla rodzin z 3 lub więcej dziećmi)

 Oświadczenie o wielodzietności rodziny

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola

(dla dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia)

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola