Dokumenty do pobrania

DOKUMENTY DO REKRUTACJI MOŻNA POBRAĆ W PRZEDSZKOLU LUB PONIŻEJ:

 1. Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej 2024/2025 (dla dzieci uczęszczających do naszego przedszkola)
 2. Karta Zapisu Dziecka
 3. Zaświadczenie Księdza Proboszcza
 4. Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 5. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
  (jeśli spełnione są warunki)
 6. Oświadczenie o wielodzietności rodziny
  (dla rodzin z 3 lub więcej dziećmi)
 7. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola
  (dla dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia)